Ewch i’r prif gynnwys

Ymweliad EM y Frenhines yn dechrau'r 'Haf Arloesedd'

01 Mehefin 2016

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Her Majesty the Queen

Bydd Ei Mawrhydi'r Frenhines yn dechrau dathliadau'r Haf Arloesedd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Bydd ymweliad y Frenhines i agor Canolfan Delweddu Ymchwil yr Ymennydd Prifysgol Caerdydd yn swyddogol ar 7 Mehefin, yn dechrau'r Haf Arloesedd. Yn ystod yr haf, caiff y gorau o waith Prifysgol Caerdydd ei arddangos er mwyn troi ymchwil arloesol yn gynhyrchion, yn fusnesau ac yn gwmnïau deillio.

Rhwng mis Mehefin a mis Hydref 2016, bydd yr Haf Arloesedd yn amlygu syniadau ar gyfer prosiectau, partneriaethau a chysylltiadau newydd.

Bydd yn helpu i adeiladu cysylltiadau'r Brifysgol â'r byd y tu allan, gan gynnwys partneriaid ymchwil a busnesau newydd.

Meddai'r Athro Colin Riordan, Is-ganghellor: "Mae'r Haf Arloesedd yn dathlu'r gwaith yr ydym yn ei wneud i ddatgloi pŵer ymchwil. Rydym yn adeiladu campws arloesedd newydd gwerth £300m, a fydd yn creu syniadau newydd ar gyfer cwmnïau deillio a busnesau newydd.

"Mae arloesedd yn seiliedig ar ennill ymddiriedaeth. Ein nod yw creu partneriaethau parhaus, cysylltu busnes, diwydiant, llywodraeth a chyrff anllywodraethol â'n harbenigwyr academaidd dawnus, a chefnogi entrepreneuriaeth myfyrwyr a allai ddod â ffyniant i Gymru.

"Gall arloesedd greu cyfoeth a hyrwyddo newid yng Nghaerdydd, Cymru, y DU ac yn rhyngwladol. Ein nod yw chwarae rôl allweddol wrth ddatblygu'r Fargen Ddinesig £1.2bn ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, gwella cynhyrchiant a chefnogi twf swyddi ar draws y rhanbarth."

Mae agor Canolfan Delweddu Ymchwil yr Ymennydd Prifysgol Caerdydd ar Heol Maendy, Caerdydd, yn garreg filltir o bwys i arloesedd yng Nghymru.

Mae'r cyfleuster newydd gwerth £44m yn darparu'r offer Niwroddelweddu mwyaf pwerus yn Ewrop i wyddonwyr i geisio datrys dirgelion yr ymennydd dynol.

Meddai’r Athro Derek Jones, Cyfarwyddwr y Ganolfan: “Mae Canolfan Delweddu Ymchwil yr Ymennydd Prifysgol Caerdydd yn unigryw yn Ewrop, a chystal ag unrhyw gyfleuster tebyg yn y byd. Mae'r Haf Arloesedd yn dathlu llwyddiant ein tîm gwych yn yr ymdrech fyd-eang i ddeall achosion cyflyrau niwrolegol a seiciatrig yn well a datblygu triniaethau gwell."

Ychwanegodd yr Athro Hywel Thomas, Dirprwy Is-ganghellor, Ymchwil, Arloesedd ac Ymgysylltu: Mae'r Haf Arloesedd yn ymwneud â rhoi syniadau ar waith, mynd â datblygiadau newydd o'r fainc waith i ystafell y bwrdd, a rhoi cyfleoedd gwych i ddarpar bartneriaid. Mae'n ymwneud â chaniatáu ymchwilwyr, myfyrwyr a staff i ddatblygu syniadau o'r radd flaenaf a rhannu eu canfyddiadau."

Mae digwyddiadau dros yr haf yn cynnwys Gwobrau Effaith ac Arloesedd Caerdydd ar 22 Mehefin. Eleni, mae cystadleuaeth yn y cyfryngau cymdeithasol i benderfynu Gwobr Dewis y Bobl, yn cynnig cyfle i ennill oriawr glyfar Pebble neu Raspberry Pi. Dilynwch #summerofinnovation

Cewch ragor o wybodaeth am yr Haf Arloesedd yn: http://www.caerdydd.ac.uk/innovation/summer-of-innovation

Rhannu’r stori hon