Ewch i’r prif gynnwys

Delweddau newydd Telesgop Gofod James Webb o dwll clo Uwchnofa 1987A yn gallu datgloi rhyfeddodau sêr sy’n ffrwydro, yn ôl seryddwyr

31 Awst 2023

Supernova 1987A
Mae SN 1987A, sydd yn yr alaeth nesaf at y Llwybr Llaethog, wedi bod yn destun arsylliadau dwys ar bob un donfedd, o belydrau gama i donnau radio, ers iddi gael ei darganfod yn Chwefror 1987.

Yn ôl tîm rhyngwladol o wyddonwyr, mae delweddau newydd o uwchnofa a’i holion sydd 168,000 o flynyddoedd goleuni o’r Ddaear yn rhoi syniad o sut mae sêr sy’n ffrwydro’n datblygu dros amser.

Mae’r tîm, dan arweiniad ymchwilydd o Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth Prifysgol Caerdydd, yn dweud bod y delweddau o SN 1987A, uwchnofa sydd wedi’i hastudio’n helaeth, yn well nag unrhyw beth y mae Telesgop Gofod Hubble a Thelesgop Gofod Spitzer wedi’i arsyllu o’r blaen.

Mae’r delweddau, a gipiwyd gan gamera lled-isgoch Telesgop Gofod James Webb ar 1 Medi 2022, yn dangos strwythurau cilgantaidd nad ydym wedi’u gweld o’r blaen yn olion yr uwchnofa. Credir bod y cilgantau hyn yn rhan o haenau nwy allanol y ffrwydrad.

Dywedodd Dr Mikako Matsuura, Darllenydd yn Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth Prifysgol Caerdydd sy’n arwain y gwaith o ddadansoddi’r delweddau newydd: "SN 1987A yw’r uwchnofa agosaf at y Ddaear a nodwyd ers y 400 mlynedd diwethaf. Dros y cyfnod hwnnw, mae bron pob telesgop mawr yn hemisffer y de a gwahanol genedlaethau o delesgopau gofod wedi’i harsyllu.

"Yn gwbl annisgwyl, datgelodd Telesgop Gofod James Webb nodweddion nad oeddem yn gwybod amdanynt yn flaenorol, fel y siapiau cilgantaidd hyn yn all-lif yr uwchnofa. Mae’n dangos gallu’r telesgop i gyflwyno strwythurau a astudiwyd yn helaeth mewn ffyrdd newydd a chyffrous."

Mae’r delweddau, a gipiwyd drwy harneisio sensitifrwydd a chydraniad gofodol dihafal y telesgop, hefyd yn dangos strwythur canolog tebyg i dwll clo sy’n llawn nwy clystyrog a llwch a gafodd eu taflu allan gan yr uwchnofa bron 40 mlynedd yn ôl.

Ychwanegodd Dr Matsuura: "Bu i Delesgop Gofod Spitzer arsyllu SN 1987A yn isgoch am ei oes gyfan, a rhoddodd wybodaeth bwysig i ni am sut mae’r golau o olion yr uwchnofa’n newid dros amser. Er hynny, nid oedd byth yn gallu sicrhau’r un faint o eglurder a manylder sydd i’w weld yn nelweddau newydd Telesgop Gofod James Webb.

"Mae’r manylder hwn, sydd ar lefel arall, yn golygu ein bod bellach yn gwybod beth sy’n digwydd y tu mewn i SN 1987A. Mae siocdonnau o’r uwchnofa’n gwrthdaro â chylch cyhydeddol yr olion, sy’n cynhesu’r llwch a’r nwy y tu mewn iddo yn ogystal â’r hyn sydd o’i amgylch i allyrru golau isgoch, sef yr hyn y mae Telesgop Gofod James Webb yn hynod sensitif iddo."

Dr Mikako Matsuura STFC Ernest Rutherford Fellow

Mae SN 1987A, sydd yn yr alaeth nesaf at y Llwybr Llaethog, wedi bod yn destun arsylliadau dwys ar bob un donfedd, o belydrau gama i donnau radio, ers iddi gael ei darganfod yn Chwefror 1987.

Fel Telesgop Gofod Spitzer, bydd Telesgop Gofod James Webb yn parhau i arsyllu’r uwchnofa drwy ddefnyddio ei sbectrograff lled-isgoch a’i offeryn isgoch-canolig, a fydd yn galluogi seryddwyr i gipio data isgoch tra chywir newydd dros amser.

Bydd y telesgop hefyd yn parhau i gydweithio â Thelesgop Gofod Hubble, Arsyllfa Pelydr-X Chandra ac arsyllfeydd eraill i gynnig gwybodaeth newydd am orffennol a dyfodol yr uwchnofa arbennig hon.

Dywedodd Dr Roger Wesson, cydymaith ymchwil yn Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth Prifysgol Caerdydd ar y tîm rhyngwladol sy’n gwneud y gwaith dadansoddi: "Er gwaethaf astudio SN 1987A ers bron i 40 mlynedd erbyn hyn, mae dirgelion i’w cael o hyd.

"Oherwydd lefel y manylder ac eglurder sydd i’w gweld yn nelweddau Telesgop Gofod James Webb, gall SN 1987A roi rhyw fath o syniad o’r hyn sy’n digwydd pan fydd siocdonnau uwchnofa’n symud â grym drwy’r nwy a’r llwch o’i hamgylch."

"Oherwydd lefel y manylder ac eglurder sydd i’w gweld yn nelweddau Telesgop Gofod James Webb, gall SN 1987A roi rhyw fath o syniad o’r hyn sy’n digwydd pan fydd siocdonnau uwchnofa’n symud â grym drwy’r nwy a’r llwch o’i hamgylch."

Dr Roger Wesson Research Associate

"Mae lefel y manylder y mae JWST yn ei chreu’n syfrdanol," meddai'r Athro Haley Gomez yn Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth Prifysgol Caerdydd, sydd hefyd yn rhan o'r tîm rhyngwladol.

"Yn dilyn yr olygfa hynod fanwl a newydd hon o’r hyn sy’n digwydd yn sgil ffrwydrad serol enwog, gallwn ddysgu cymaint am y ffordd y bydd sêr sy’n ffrwydro’n rhyngweithio â’r hyn sydd o’u hamgylch a’i lunio."

Yr Athro Haley Gomez Head of Public Engagement, School of Physics and Astronomy

Rhannu’r stori hon

Dyma Ysgol gyfeillgar, y mae’n hawdd troi ati, gydag ymrwymiad cryf i ragoriaeth wrth addysgu ac ymchwil o’r radd flaenaf mewn ffiseg a seryddiaeth.