Ewch i’r prif gynnwys

Gweithio gyda ni: Rydym yn recriwtio cyfarwyddwr ar gyfer ein canolfan ymchwil newydd

19 Mai 2023

A building that is part of Cardiff University

Rydym yn chwilio am Gyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil Gofal Cymdeithasol Oedolion (CARE) ac Athro mewn Gofal Cymdeithasol Oedolion.

Bydd y Ganolfan yn dwyn ynghyd arbenigedd amlddisgyblaethol o bob rhan o’r brifysgol, ac yn hybu cyfleoedd i gydweithio ag arbenigwyr mewn mannau eraill yn y DU, i ddatblygu ymchwil o’r radd flaenaf ym maes gofal cymdeithasol oedolion, wedi’i chefnogi gan gyllid ymchwil ar lefel y DU.

Dywedodd Jonathan Scourfield, Athro Gwaith Cymdeithasol:

“Rydym yn falch iawn o fod yn recriwtio ar gyfer Cyfarwyddwr cyntaf y Ganolfan Ymchwil Gofal Cymdeithasol i Oedolion (CARE).

“Bydd y sefyllfa yn ein galluogi i wireddu ein huchelgeisiau ar gyfer y ganolfan, gan adeiladu ar ein hanes presennol o ymchwil gofal cymdeithasol.

Rydym yn chwilio am rywun sydd â'r arbenigedd, y profiad a'r brwdfrydedd i arwain y gwaith o sefydlu'r ganolfan ymchwil newydd bwysig hon.
Yr Athro Jonathan Scourfield Professor

Dyfarnwyd y grant i sefydlu CARE i Brifysgol Caerdydd ar sail ei record o ymchwil ac effaith ym maes gofal cymdeithasol.

Mae'r brifysgol yn falch o'i hanes cryf o ymchwil ar ofal cymdeithasol i oedolion, a'r rhyngwyneb gofal iechyd-cymdeithasol.

Canolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol Plant (CASCADE) yw'r ganolfan ymchwil gofal cymdeithasol i blant fwyaf yn y DU.

Rydym ni yn un o ddim ond dwy brifysgol yn y DU sydd â dau academydd gwaith cymdeithasol ymhlith y 100 o gyfranwyr gorau yn y byd at gyfnodolion academaidd, fel y nodwyd mewn dadansoddiad diweddar yng nghyfnodolyn Research on Social Work Practice yn yr Unol Daleithiau.

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol yw’r brif Ysgol ar gyfer CARE.Mae Canolfan Treialon Ymchwil y Brifysgol yn bartner allweddol a bydd yn cyflogi rhai o staff CARE.

Mae ysgolion Busnes, Gwyddorau Gofal Iechyd, y Gyfraith, Meddygaeth a Seicoleg ym Mhrifysgol Caerdydd yn cefnogi CARE.

Rydym yn gyffrous ein bod yn ychwanegu at ein henw da a gydnabyddir yn rhyngwladol fel sefydliad blaenllaw ar gyfer ymchwil gofal cymdeithasol, ac yn eich gwahodd i ymuno â ni wrth i ni edrych ar wireddu ein huchelgeisiau cynyddol.

Rhagor o wybodaeth am am y rôlYsgol y Gwyddorau Cymdeithasol a Phrifysgol Caerdydd.

Rhannu’r stori hon