Ewch i’r prif gynnwys

Lansio rhwydwaith academaidd newydd sy’n hyrwyddo ymchwil ar bolisïau cyhoeddus a chyfnewid gwybodaeth

1 Rhagfyr 2022

Teamwork of businesspeople work together and combine pieces of gears stock image

Mae Prifysgol Caerdydd yn bartner allweddol mewn rhwydwaith newydd sy'n hyrwyddo cyfnewid gwybodaeth rhwng ymchwilwyr blaenllaw ac uwch-lunwyr polisi o bob rhan o'r DU ac Iwerddon.

Arweinir PolicyWISE gan y Brifysgol Agored (OU) ac mae'n gweithio gydag ymchwilwyr o Brifysgol Caerdydd, Coleg y Drindod Dulyn, Prifysgol y Frenhines Belfast, Prifysgol Caeredin a Choleg Prifysgol Llundain fel y gall llywodraethau ym mhob un o'r pum gwlad ddysgu’r naill gan y llall am sut i ymdrin â heriau dybryd ym maes polisi.

Mae cyfres gychwynnol o weithdai yng nghwmni llunwyr polisïau ac academyddion o bob rhan o'r cenhedloedd eisoes wedi ymchwilio i ffyrdd o fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod a merched; gwella iechyd meddwl; mathau o anghydraddoldeb addysgol ar ôl Covid; iechyd plant a phobl ifanc a sero net.

Dyma a ddywedodd yr Athro Steve Martin, Cyfarwyddwr Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd: "Mae'r heriau economaidd a chymdeithasol mae pob un ohono ni’n eu hwynebu yn golygu ei bod yn hollbwysig sicrhau bod ymchwil berthnasol a chadarn wrth wraidd y broses o wneud penderfyniadau. Drwy ddod ag arbenigwyr o bob rhan o'r DU ac Iwerddon ynghyd, gall PolicyWISE roi tystiolaeth bwysig i lywodraethau am yr hyn sy'n gweithio wrth fynd i'r afael ag adfer yn sgîl Covid, yr argyfwng costau byw, newidiadau yn yr hinsawdd a llu o faterion polisi."

Dyma a ddywedodd Is-Ganghellor y Brifysgol Agored, yr Athro Tim Blackman: "Bydd PolicyWISE yn dod â llunwyr polisïau a dylanwadwyr polisi o bedair gwlad y DU ac Iwerddon ynghyd i drin a thrafod y prif heriau cymdeithasol yn sgîl datganoli a Brexit. Wrth i’r broses o lunio polisïau cyhoeddus ymwahanu’n fwy, bydd PolicyWISE yn rhoi’r cyfle i bobl ddeall a dysgu rhagor am y prif bynciau a’r arferion gorau o bob rhan o'r cenhedloedd."

Rhannu’r stori hon

We are a world-leading, research intensive business and management school with a proven track record of excellence.