Ewch i’r prif gynnwys

Athro er Anrhydedd wedi ei enwi’n Gymrawd Emeritus Leverhulme

19 Mai 2022

Picture of Colin Williams, male, grey hair and beard

Mae’r Athro Colin H. Williams, Athro er Anrhydedd, Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd wedi ei enwi’n Gymrawd Emeritus Leverhulme.

Cyflwynwyd yr anrhydedd i alluogi’r Athro Williams i barhau â’i ymchwil ar Drawsnewid Cyfundrefnau Ieithoedd Swyddogol fel Uwch Gydymaith Ymchwil, Sefydliad Von Hügel, Coleg Edmwnd Sant, Prifysgol Caergrawnt.

Dehonglir polisi iaith leiafrifol fel mynegiant o barch ac urddas. Mae hefyd yn cael ei ystyried yn ymgais i leihau'r straen strwythurol o ganlyniad i ddulliau camwahaniaethu hanesyddol gan y system wladwriaeth fodern.

Bwriad y prosiect yw cynnal dadansoddiad cymharol o bolisïau iaith mewn nifer o awdurdodaethau yn Ewrop a Chanada. Bydd yr ymchwil yn canolbwyntio ar sut mae mewnfudo yn dylanwadu ar ddatblygiad cynllunio a hyrwyddo iaith swyddogol; y ddarpariaeth a wneir ar gyfer siaradwyr newydd; cryfhau rhwydweithiau; a gweld i ba raddau mae awdurdodau dynodedig yn cydymffurfio â rheoliadau iaith swyddogol.

Mae’r Athro Williams yn sosioieithydd o fri rhyngwladol. Mae wedi bod yn weithgar mewn rhwydweithiau ieithoedd lleiafrifol Ewropeaidd yn ogystal â chyfrannu at ddatblygiad polisïau llywodraethau mewn sawl gwlad. Mae ei gyfrol ddiweddaraf Language Policy and the New Speaker Challenge’ i’w chyhoeddi gan Wasg Prifysgol Caergrawnt nes ymlaen eleni (hydref 2022).

Rhannu’r stori hon

Mae'r Ysgol wedi ymrwymo i ddatblygu iaith, cymdeithas a hunaniaeth Cymru gyfoes drwy addysg ac ymchwil o'r safon uchaf.