Ewch i’r prif gynnwys

Disgyblion Prosiect Ansawdd Aer Dan Do EPSRC IAA mewn Ysgolion yn rhannu eu profiadau

17 Mai 2022

Pupils from Abercanaid Primary School
Pupils from Abercanaid Primary School sharing their experiences.
Cynhaliodd Prosiect Ansawdd Aer Dan Do EPSRC IAA ddigwyddiad lledaenu gwybodaeth mewn Ysgolion Cynradd ddiwedd mis Mawrth i gyflwyno diweddariadau'r prosiect.

Yn ystod y digwyddiad, cyflwynodd tîm y prosiect, Dr Gabriela Zapata-Lancaster a Miltiadis Ionis ddiweddariadau am ddata monitro a’r gwersi a ddysgwyd o’r gweithdai ymgysylltu â disgyblion ac athrawon.

Rhannodd disgyblion Ysgol Gynradd Abercanaid, un o’r ysgolion a gymerodd ran, eu profiadau yn y prosiect a’r hyn y maent wedi’i ddysgu yn y gweithdai rhyngweithiol ‘Adeiladu Meddygon’ a ‘Dosbarthiadau Iach a Chyfforddus ynni-effeithlon'.  Dywedodd disgyblion eu bod wedi mwynhau trafod am agweddau adeiladu sy’n effeithio ar gynaliadwyedd a chymryd mesuriadau eu hunain am dymheredd a lefelau CO2 yn eu dosbarthiadau eu hunain:

Prosiect Ansawdd Aer Dan Do IAA mewn Ysgolion

Mae'r tîm yn falch iawn o gyhoeddi y bydd y prosiect yn cael ei ymestyn tan fis Ionawr 2023 i gyflwyno'r cam 'Ysgolion fel Labordai Byw'.  Mae croeso i ysgolion newydd a phartïon sydd â diddordeb gymryd rhan mewn gweithdai a gweithgareddau cyfranogol i drafod a myfyrio ar ffyrdd o hyrwyddo amodau amgylcheddol dan do da mewn ystafelloedd dosbarth mewn ffyrdd ynni-effeithlon, yn ogystal â sut y gall plant ymgysylltu â data monitro i ddysgu am ynni a chynaliadwyedd mewn adeiladau.

Cyswllt

Dr Gabriela Zapata-Lancaster

Dr Gabriela Zapata-Lancaster

Lecturer

Email
zapatag@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0643

Rhannu’r stori hon