Ewch i’r prif gynnwys

Arbenigwr ym maes Logisteg wedi’i benodi’n Gadeirydd y Rhwydwaith Ymchwil Logisteg

28 Ionawr 2022

Globe with transport lines crossing over it

Penodwyd Dr Vasco Sanchez Rodrigues, Darllenydd Logisteg a Rheoli Gweithrediadau yn Gadeirydd y Rhwydwaith Ymchwil Logisteg (LRN), penodiad cyntaf o’i fath i Ysgol Busnes Caerdydd.

Mae Dr Rodrigues yn olynu'r Athro Edward Sweeney, Prifysgol Heriot-Watt, sy'n gorffen eleni ar ôl cyfnod o chwe blynedd fel Cadeirydd.

Mae LRN yn rhwydwaith o academyddion, ymchwilwyr, ymarferwyr ac unigolion eraill sydd â diddordeb a noddir gan y Sefydliad Siartredig Logisteg a Thrafnidiaeth.

Mae'r rhwydwaith yn cynhyrchu rhagoriaeth ac effaith ymchwil ym meysydd logisteg, rheoli'r gadwyn gyflenwi a rheoli gweithrediadau. Ei brif amcan yw hwyluso'r gwaith o gynhyrchu, hyrwyddo a lledaenu ymchwil berthnasol drwy weithdai, cynadleddau, gwobrau a chronfeydd ymchwil sbarduno.

Mae penodiad yr Dr Rodrigues yn dilyn hanes hir o ymwneud Prifysgol Caerdydd â'r LRN a'i gefnogi. Fel un o aelodau sefydlu'r rhwydwaith, cynhaliodd Ysgol Busnes Caerdydd ei Chynhadledd LRN gyntaf ym 1999, dan gadeiryddiaeth yr Athro Peter Haines, ac yna eto yn 2009, dan gadeiryddiaeth yr Athro Anthony Beresford.

Cynhaliodd Ysgol Busnes Caerdydd y gynhadledd yn rhithwir yn 2020 (dan gadeiryddiaeth yr Athro Mohamed Naim) ac yn 2021 (dan gadeiryddiaeth Dr Vasco Sanchez Rodrigues), yn y cynadleddau ar-lein cyntaf ar gyfer yr LRN a'r Ysgol.

Cofrestrodd y nifer fwyaf erioed ar gyfer y digwyddiadau rhithwir, gan sicrhau cynhadledd wirioneddol ryngwladol, a datblygodd bresenoldeb ar-lein LRN yn y gymuned logisteg.  Cynadleddau 2020 a 2021 oedd y cyntaf hefyd i gynnal gweithdai diwydiant. Cafodd gweithdy'r diwydiant iLEGO (Gweithrediadau Gwyrdd Effeithiol Arloesi) ei gynnwys yn amserlenni'r gynhadledd, gan gyfuno mewnwelediadau academaidd a’r diwydiant.

Mae Dr Rodrigues, yn ei benodiad newydd fel Cadeirydd, yn gobeithio adeiladu ar yr arloesedd hwn ac mae ganddo gynlluniau cyffrous i barhau â'r berthynas gref sydd gan yr Ysgol Busnes â’r LRN a'r Sefydliad Siartredig Logisteg a Thrafnidiaeth yn y DU (CILT).

Fel cyd-gadeirydd a chadeirydd y Gynhadledd LRN, rwyf wedi gweld yn uniongyrchol y gwerth a gafwyd drwy integreiddio diwydiant â'r byd academaidd, ac yn ystod fy nghyfnod fel Cadeirydd LRN, mae'r pwyllgor LRN yn bwriadu cyflwyno strategaeth a bwrdd cynghori i sicrhau bod y diwydiant yn parhau i gymryd rhan.

Yr Athro Vasco Sanchez Rodrigues Professor in Sustainable Supply Chain Management

"Yn ogystal â chynyddu gwelededd y rhwydwaith ar-lein i ymgysylltu â chynulleidfa ehangach, rydym yn gobeithio hefyd ymgorffori gwobr y Papur Gorau am Effaith ac am Ragoriaeth mewn Ymchwil.  Mae parhau â pherthynas gref yr Ysgol â'r CILT a'r LRN yn bwysig iawn, ac edrychaf ymlaen at weithio'n agos gyda'r timau hynny fel Cadeirydd LRN."

Rhannu’r stori hon

Ni yw'r Ysgol Busnes Gwerth Cyhoeddus gyntaf yn y byd. Rydym yn poeni am fwy na llwyddiant economaidd, rydym am ymgorffori dynoliaeth, cynaliadwyedd, haelioni ac arloesedd yn y sector busnes.