Ewch i’r prif gynnwys

Myfyriwr DAA Ketki Mehta yn dod yn ail ar y cyd yng nghystadleuaeth dylunio cynnyrch People.Planet.Product

20 Rhagfyr 2021

Ketki Mehta
Ketki Mehta

Mae Ketki Mehta, myfyriwr MSc Dylunio Adeiladau’n Amgylcheddol (dysgu o bell) yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru, wedi dod yn ail ar y cyd yn her ddylunio People.Planet.Product

Lansiwyd yr her yn gynharach eleni gan Electrocomponents plc mewn cydweithrediad â phartner menter gymdeithasol byd-eang cyntaf y cwmni, Y Peiriant Golchi, sy’n fenter ddyngarol sy'n ymroi i leddfu baich golchi dwylo mewn cymunedau incwm isel a dadleoli, drwy ddylunio a dosbarthu cynnyrch arloesol.

Roedd cais Ketki ar gyfer yr her yn cynnwys dylunio hidlydd newydd ar gyfer peiriant golchi a wnaed o gasin bambŵ diraddiol yn hytrach na hidlyddion ceramig sy'n wenwynig i fywyd morol ac sy'n cael ei anfon yn aml yn y pen draw i safleoedd tirlenwi. Dyma’r hyn a ddywedodd:

"Dechreuais ymchwilio i ddeunyddiau bioddiraddadwy a chanfod y gellid gwneud ffeibrau seliwlos bambŵ yn hidlyddion cryno iawn sy'n gallu cael gwared ar nanoronynnau ac felly microblastigau o'r dŵr gwastraff.

Cynhyrchion sydd ar gael yn hawdd yw ffeibr seliwlos, ac mae'n hysbys eu bod yn hidlo gronynnau mor fach â 5 micron. Fe'u defnyddir ar hyn o bryd fel dewis amgen i ddiatomit sy'n ystyriol o'r amgylchedd at ddefnydd mewn hidlyddion pyllau diatomit. Mae'r rhain wedi profi eu defnydd wrth hidlo dŵr pwll nofio, ac felly maent yn ddiogel ac yn iach i'w defnyddio ac yn cydymffurfio â safonau priodol. Gellir dylunio casin bambŵ diraddiol ar gyfer y ffeibrau hyn, i'w gwneud yn gwbl fioddiraddadwy. Mae hyn yn datrys problem hidlyddion gan greu mwy o sbwriel i’w dirlenwi neu'n waeth yn y diwedd gyda deunyddiau gwenwynig yn yr amgylchedd."

Roedd pob un o'r chwe rownd derfynol yn gosod eu dyluniadau mewn digwyddiad rhithwir byw i banel o feirniaid o'r diwydiannau blaenllaw a sefydliadau dyngarol sy'n rhannu'r nod cyffredin o helpu i wella bywydau. Derbyniodd pob un o'r tri enillydd £1000 mewn cynhyrchion RS neu arian parod sy'n cyfateb i gefnogi eu datblygiad prototeip, yn ogystal â mynediad i fentor busnes a sesiwn wybodaeth gyda sylfaenydd Prosiect y Peiriant Golchi, Navjot Sawhney.

I gael gwybod mwy am ein MSc unigryw mewn Dylunio Adeiladau'n Amgylcheddol a sut i wneud cais, ewch i dudalennau'r cwrs.

Rhannu’r stori hon