Ewch i’r prif gynnwys

Llywodraeth Cymru yn amlygu ymchwil iechyd meddwl a chysylltiadau rhyngwladol Prifysgol Caerdydd

8 Hydref 2021

researcher working in lab wearing a mask and holding a pipette
The division is home to a very broad range of research into mental health
Ar gyfer Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2021, mae Llywodraeth Cymru wedi cynnwys Prifysgol Caerdydd a'r rôl ganolog y mae wedi'i chymryd yn yr ymdrech fyd-eang i ddeall achosion problemau iechyd meddwl.

Mae cyfweliad byr gyda'r Athro Jeremy Hall, Cyfarwyddwr yr Is-adran Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol, yn esbonio i ba raddau y mae ymchwil yr adran wedi dod a'r rhan y mae wedi'i chwarae ar y llwyfan byd-eang.

Esbonia'r Athro Jeremy Hall, "Mae ein cydweithrediadau yng Nghymru, y DU a thu hwnt yn ein galluogi i gael gafael ar setiau data llawer mwy, dulliau dadansoddi cyffredinol llawer gwell, ac o'r rhain mae rhai canfyddiadau arwyddocaol iawn.

"Yma yn yr adran yng Nghaerdydd, mae gennym ystod eang iawn o ymchwil i iechyd meddwl, sy'n rhychwantu astudiaethau o geneteg a bioleg i ddeall sut mae afiechyd meddwl yn effeithio ar bobl yn y boblogaeth ac yn y cymunedau rydym yn byw ynddynt."

Galluogodd cydweithrediadau Caerdydd ledled Ewrop, Gogledd America a Tsieina i ddarganfod y ffactorau risg genetig cyffredin cyntaf ar gyfer ADHD.

Ac yn fwy diweddar, ymunodd Prifysgol Caerdydd â chonsortiwm newydd a fydd yn astudio anhwylderau genetig prin a achosir gan newidiadau bach yng ngholudd genetig person, sy'n un o brif achosion cyflyrau datblygiadol a seiciatrig. Mae'n cynnwys ymchwilwyr o 14 sefydliad a saith gwlad o Ogledd America, Ewrop ac Affrica.

Mae gweithio fel hyn gyda'n cydweithwyr rhyngwladol wedi ein galluogi i ddatgelu'r newidiadau genetig sy'n gysylltiedig â risg ar gyfer cyflyrau fel sgitsoffrenia neu anhwylder deubegynol.
Yr Athro Jeremy Hall Director, Neurosciences & Mental Health Research Institute

Arweinwyr byd-eang mewn ymchwil iechyd meddwl

Yr Athro Patrick Sullivan yw Cyfarwyddwr y Ganolfan Geneteg Seiciatrig ym Mhrifysgol Gogledd Carolina ac mae'n gyd-aelod o'r Consortiwm Geneteg Seiciatrig ochr yn ochr â Chaerdydd.

Dywedodd yr Athro Sullivan, "Mae genomeg seiciatrig yn cael ei dominyddu gan wyddoniaeth tîm, timau byd-eang yn gweithio gyda'i gilydd i ddatrys problemau critigol y tu hwnt i unrhyw un grŵp.

"Ers y 1990au, Caerdydd fu'r arweinydd yn y maes, gan gynnwys Ewrop, UDA, Dwyrain Asia, ac ati. Yn wyddonol, mae Prifysgol Caerdydd wedi bod yn ganolog i'r holl ddarganfyddiadau mawr a phapurau nodedig yn y maes yn y bôn. Ar gyfer arweinyddiaeth, ymchwilwyr Caerdydd fu'r ffynhonnell unigol fwyaf o arweinwyr etholedig ISPG, ac mae llawer wedi derbyn y gwobrau uchaf yn ein maes.

"Mae cyfraniadau Caerdydd wedi bod yn eithriadol o ran eu deallusrwydd, eu hegni, eu creadigrwydd a'u trylwyredd. Yn wahanol i lawer o grwpiau eraill ar ôl ychydig o enwogrwydd neu bapur mawr, mae fy nghydweithwyr yng Nghaerdydd yn cael eu gyrru gan un nod angerddol: ymroddiad dwys i wella bywydau cleifion drwy ddilyn y cliw hanes teuluol."

Gwyliwch y fideo

Gwyliwch y fideo sy'n cynnwys gwaith yr Is-adran Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol