Ewch i’r prif gynnwys

Sesiynau blasu ar-lein ar “Ddylunio Goddefol” o raglen MSc Dylunio Adeiladau’n Amgylcheddol

25 Chwefror 2021

Spring School
Online teaching from MSc EDB Programme Lead Dr Vicki Stevenson

Mae Dr Vicki Stevenson, arweinydd y cwrs MSc mewn Dylunio Adeiladau’n Amgylcheddol, wedi bod yn cynnig sesiynau blasu “Dylunio Goddefol” ar-lein, yn rhan o gwrs Ysgol Haf/Gwanwyn CPD.

Mae Ysgol Gwanwyn Ar-lein CPD yn dilyn Ysgol Haf y llynedd ac mae’n cael ei chynnal am bythefnos rhwng 12-23 Ebrill. Mae’n llawn gweminarau rhad ac am ddim, sesiynau holi ac ateb ar Twitter a chynnwys arall at ddibenion DPP o bob rhan o’r Brifysgol.

Cynhaliwyd sesiwn gyntaf Dr Stevenson yn rhan o Ysgol Haf Prifysgol Caerdydd yn 2020, gan ganolbwyntio ar awyru naturiol, pwnc amserol iawn o ystyried pryder mawr ynghylch ansawdd yr aer yn ystod pandemig COVID-19.

Mae Dr Stevenson bellach wedi’i wahodd yn ôl i gynnal sesiwn ‘Cyflwyniad i Oeri Goddefol’ yn Ysgol Gwanwyn Ar-lein 2021 Prifysgol Caerdydd fydd yn cael ei chynnal ddydd Gwener 16 Ebrill am 10:30am.

Roedd Dr Vicki Stevenson wrth ei fodd ei fod wedi’i wahodd i fod yn rhan o’r ddau ddigwyddiad.  Dywedodd:

“Fe wnes i fwynhau cyflwyno syniadau am awyru naturiol yn fawr yn haf 2020 ac ro’n i’n falch fod gan y gynulleidfa gwestiynau diddorol iawn ar y diwedd.  Nawr rwy’n edrych ymlaen i roi cyflwyniad i oeri goddefol yn ystod Gwanwyn 2021!”

Mae rhaglen MSc mewn Dylunio Adeiladau'n Amgylcheddol yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu'r wybodaeth a'r gallu sydd eu hangen i ddylunio amgylcheddau iach a chyfforddus mewn ac o amgylch adeiladau sy'n rhoi ychydig iawn o straen ar adnoddau byd-eang.

Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad rhad ac am ddim hwn ac edrych ar y sesiynau eraill sydd ar gael ar-lein.

Register now

Rhannu’r stori hon