Ewch i’r prif gynnwys

Menyw yn cymryd yr awenau am y tro cyntaf

2 Chwefror 2021

Head and shoulders image of Gill Bristow - a female with brown medium length hair - on a red background
Yr Athro Gill Bristow

Mae Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio Prifysgol Caerdydd wedi croesawu’r Athro Gill Bristow fel Pennaeth newydd yr Ysgol.

Gill yw’r fenyw gyntaf i fod yn Bennaeth ar yr Ysgol ers iddi agor 55 mlynedd yn ôl. Mae hi’n olynu'r Athro Paul Milbourne sy'n rhoi’r gorau i’r swydd ar ôl wyth mlynedd lwyddiannus.

“Rwy’n falch iawn fy mod wedi cael fy mhenodi’n Bennaeth newydd ar yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio. Hoffwn ddiolch i Paul Milbourne am ei wyth mlynedd o arweinyddiaeth ragorol ac am ei gefnogaeth a'i gydweithrediad dros yr wythnosau diwethaf."

Yr Athro Gillian Bristow Deon Ymchwil yn y Coleg Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol, Athro Daearyddiaeth Economaidd

Ychwanegodd: “Rydym yn Ysgol arbennig o gryf gydag arbenigedd o bwys mewn meysydd sy’n gysylltiedig â datblygiad a chynaladwyedd ar sail lleoedd, materion sy’n berthnasol i rai o heriau amlycaf ein hoes. Rwyf yn edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda chydweithwyr, myfyrwyr, cyn-fyfyrwyr a’n partneriaid er mwyn parhau i wella a rhannu ein dealltwriaeth o’r heriau hyn.”

Ar ôl cwblhau ei PhD mewn Economeg yn Ysgol Busnes Caerdydd, ymunodd Gill â Phrifysgol Caerdydd ym 1995 fel darlithydd mewn Economeg cyn symud i'r Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio fel Darlithydd mewn Daearyddiaeth Economaidd yn 2001. Mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys datblygiad economaidd rhanbarthol, cadernid economaidd rhanbarthol, cystadleurwydd lleol/rhanbarthol a pholisïau rhanbarthol.

Yn fwy diweddar, bu Gill yn Ddeon Ymchwil ac Arloesedd Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol. Roedd y rôl eang hon yn cynnwys cefnogi’r gwaith o ddatblygu a gweithredu strategaeth Ymchwil ac Arloesedd y Brifysgol, ac agenda ymchwil y Coleg. Ar ben hynny, arweiniodd Gill ar baratoadau'r Coleg ar gyfer cylch presennol y Rhagoriaeth Fframwaith Ymchwil (REF) a datblygu amgylchedd a diwylliant ymchwil y Coleg.

Rhannu’r stori hon

Mae'r Ysgol yn defnyddio meddwl beirniadol a gwybodaeth ymarferol i ddatrys problemau economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol er mwyn mynd i'r afael â’r heriau mawr y mae cymdeithasau dynol a lleoedd yn eu hwynebu heddiw.