Ewch i’r prif gynnwys

Llongyfarchiadau Graddedigion 2020

28 Gorffennaf 2020

Class of 2021 Virtual Celebration

Graddiodd bron i bedwar cant o fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig Newyddiaduraeth, Cyfryngau a Diwylliant o’u cartrefi pan gynhaliwyd y graddio am y tro cyntaf ar-lein yn unig.

O ganlyniad i bandemig y Coronafeirws, cynhaliodd Prifysgol Caerdydd seremoni wedi'i recordio ymlaen llaw i ddathlu graddedigion 2020. Cafodd ei ffrydio ar YouTube ac roedd yn cynnwys yr Arlywydd a'r Is-Ganghellor yr Athro Colin Riordan a Phennaeth yr Ysgol yr Athro Stuart Allan.

Roedd y seremoni, sydd ar YouTube o hyd, yn cynnwys y cyhoeddiadau traddodiadol ynghyd â meddyliau a mewnwelediad cynfyfyrwyr, megis y darlledwr ac awdur yr Athro Alice Roberts, cyflwynydd newyddion y BBC Huw Edwards a chwaraewr rygbi Cymru, Jamie Roberts.

Postiodd myfyrwyr sy’n graddio negeseuon fideo i ddathlu. Bu staff hefyd yn rhannu negeseuon o gefnogaeth gan yr Ysgol a chymuned y Brifysgol.

The Faces of students smiling
Ffrydiwyd seremoni a dathliadau eleni ar YouTube Live.

Nododd yr Athro Stuart Allan fod graddedigion eleni wedi cael y clod o raddio yn ystod hanner canmlwyddiant yr Ysgol, ar ôl iddi gael ei sefydlu gan y newyddiadurwr anfarwol Syr Tom Hopkinson ym 1970. Ychwanegodd yr Athro Allen, “Gan fyfyrio ar eich profiadau gyda ni, rydych chi'n gwybod faint rydych chi wedi'i ddysgu a pha mor chwilfrydig ydych chi i barhau i ddysgu.

“Rydych chi'n feddylwyr beirniadol, gwrthwynebol, heriol sy’n barod i geisio ateb cwestiynau anodd ac rydych yn angerddol ynglŷn â gwneud y byd yn lle gwell.

“Rydyn ni'n hyderus y byddwch chi'n bwrw ymlaen i oresgyn unrhyw anawsterau gyda brwdfrydedd penderfynol nodweddiadol JOMEC i ddatrys problemau!”

Gall graddedigion a staff edrych ymlaen at y flwyddyn nesaf pan fydd seremoni draddodiadol eleni yn cael ei gohirio ac yn cael ei chynnal ar gyfer graddedigion 2020 a 2021.

Rhannu’r stori hon

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2024/25.