Ewch i’r prif gynnwys

PARC Prifysgol Caerdydd yn gweithgynhyrchu misyrnau wedi’u hargraffu’n 3D ar gyfer staff y GIG yng Nghymru

28 April 2020

Hrishikesh Pawar
Hrishikesh Pawar (MSc Adv. Mechanical Eng., 2016)

Mae ystod o argraffyddion 3D a ddyluniwyd ar gyfer Sefydliad PARC Prifysgol Caerdydd yn cael eu hail-bwrpasu i weithgynhyrchu misyrnau er mwyn helpu GIG Cymru i fynd i’r afael â COVID-19.

Cafodd y peiriannau argraffu 3D diwydiannol diweddaraf, a ddarparwyd gan HP a chyflenwyr eraill, eu harchebu’n rhan o brosiect £500,000 a ariennir gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu canolfan RemakerSpace newydd yn Ysgol Busnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd.

Pan ddechreuodd pandemig y Coronafeirws, aeth tîm PARC ati’n syth i gynllunio ffyrdd o ail-bwrpasu ac ad-leoli cyfarpar RemakerSpace PARC i ddechrau cynhyrchu misyrnau a helpu GIG Cymru i wynebu COVID-19.

Hrishikesh Pawar
Hrishikesh Pawar (MSc Adv. Mechanical Eng., 2016)

Esboniodd yr Athro Aris, cyd-sefydlydd a Chyfarwyddwr Academaidd PARC, “roeddem wedi bwriadu agor canolfan RemakerSpace yn hwyrach yn y flwyddyn, ond pan darodd y Coronafeirws, penderfynom ni fod angen i ni ymateb yn gyflym a gwneud popeth posibl i helpu GIG Cymru."

Mae’n fendigedig y gallai PARC helpu i ddod ag Ysgolion Busnes a Pheirianneg Prifysgol Caerdydd, Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro a nifer o’n partneriaid diwydiannol ynghyd i weithio’n un tîm i gefnogi GIG Cymru drwy’r prosiect argraffu misyrnau’n 3D.

Yr Athro Aris Syntetos Professor of Operational Research and Operations Management, DSV Chair of Manufacturing and Logistics

Un o’r prif bartneriaid diwydiannol yn y prosiect yw DSV, sy’n gwmni logisteg byd-eang, a drefnodd i’r rhan fwyaf o argraffyddion 3D gael eu dosbarthu a’u gweithredu yng nghyfleuster gofal iechyd DSV ym Milton Keynes. Gwnaeth HP hefyd gynnig cefnogaeth enghreifftiol drwy gomisiynu a dosbarthu eu hargraffyddion mewn amser rhyfeddol o fyr.

Gan ddefnyddio ei brofiad o brosiect trosglwyddo gwybodaeth (KTP) 2 flynedd o hyd gydag Ysgol Busnes Caerdydd, fe wnaeth Hrishikesh (‘Rishi’) Pawar (MSc Adv. Peirianneg Fecanyddol, un o gynfyfyrwyr Prifysgol Caerdydd 2016 a pheiriannydd Gweithgynhyrchu Ychwanegol (AM)) arwain gwaith dylunio a gweithredu’r prosiect argraffu misyrnau’n 3D.

Meddai Rishi: “Mae tîm PARC wedi bod yn gweithio’n galed i ddatblygu miswrn y bydd y GIG yn ei gymeradwyo, ac y gellir ei argraffu a’i gydosod yn gyflym yma yn y DU.”

Dywedodd Robyn Davies, Pennaeth Arloesedd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro: “Mae hon yn enghraifft wych o arloesedd drwy gydweithio. Mae’n dangos yn berffaith sut gall byrddau iechyd, prifysgolion a phartneriaid diwydiannol weithio ynghyd i gyflwyno atebion arloesol yng Nghymru.”

Mae’r consortiwm yn disgwyl ei lwyth cyntaf o fisyrnau i’r GIG yr wythnos hon, ac yn gweithio drwy’r camau angenrheidiol i gael ardystiad.

Ond, fel mae’r Athro Mike Wilson, Is-lywydd Gweithredol Gwasanaethau Gweithgynhyrchu Logisteg Fyd-eang yn DSV a chyd-sefydlydd PARC yn esbonio, “I ni, dim ond y cam cyntaf yw hwn. Gan ein bod wedi sefydlu canolfan RemakerSpace bellach, rydym yn ystyried cynhyrchion eraill y gallwn eu gweithgynhyrchu i helpu’r GIG yn y frwydr yn erbyn COVID-19. Ar ben hynny, yn unol â’r nodau yr ydym wedi’u hamlinellu drwy greu ein canolfan RemakerSpace, rydym am barhau i gefnogi Llywodraeth Cymru a’r GIG, gan ganolbwyntio ar ddatblygu cynhyrchion aml-ddefnydd, cynaliadwy sy’n helpu Cymru i arwain y ffordd o ran pontio i economïau cylchol y dyfodol.”

Ynghylch PARC

Lleolir PARC yn Ysgol Busnes Caerdydd ym Mhrifysgol Caerdydd, ac mae’n cynnal ymchwil flaengar i weithgynhyrchu ar wasgar, argraffu 3D, cynllunio a rhagfynegi stocrestri, ynghyd â phontio i economi gylchol sy’n fwy cynaliadwy. Mae canolfan PARC yn gweithio gyda nifer o bartneriaid diwydiannol ac mae’n agored i gwmnïau eraill sy’n ymddiddori mewn dysgu rhagor am ein gwaith. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth, dilyn ein sianeli LinkedIn a Twitter neu edrych ar www.cardiff.ac.uk/cy/parc-institute-manufacturing-logistics-inventory

Rhannu’r stori hon

Rydym yn monitro'r sefyllfa'n ofalus er mwyn sicrhau diogelwch a lles ein staff a myfyrwyr.