Ewch i’r prif gynnwys

Miloedd yng Ngemau'r Ymennydd

15 March 2016

brain games wide shot

Plant a theuluoedd wrth eu bodd gyda gemau rhyngweithiol sy'n canolbwyntio ar yr ymennydd

Daeth dros 3,700 o bobl i'r Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd ddydd Sul ar gyfer cyfres o weithgareddau hwyliog ac addysgol oedd yn rhoi sylw i waith ymchwil y Brifysgol am yr ymennydd.

Roedd Gemau'r Ymennydd yn ddigwyddiad diwrnod o hyd, a rhad ac am ddim. Cafodd ei drefnu gan ymchwilwyr niwrowyddoniaeth o Ysgolion ledled y Brifysgol fel rhan o Wythnos Ymwybyddiaeth yr Ymennydd.

Mae'r llu o weithgareddau wedi'u hanelu at blant 8-11 oed, ond roedd pobl o bob oed yn barod i roi cynnig arnynt.

brain games 2

Roedd y gweithgareddau'n cynnwys defnyddio tonnau'r ymennydd i arnofio pêl mewn tiwb, gêm cynnal llawdriniaeth yr ymennydd, a dysgu sut gellir twyllo ein blasbwyntiau.

Roedd car rasio un sedd Cardiff Racing hefyd yn boblogaidd. Tîm o fyfyrwyr peirianneg fecanyddol yn bennaf yw Cardiff Racing, a bydd eu car yn cystadlu o amgylch Ewrop yn erbyn ceir rasio myfyrwyr eraill.

Dywedodd yr Athro Derek Jones, Cyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd, Prifysgol Caerdydd (CUBRIC) yn yr Ysgol Seicoleg: "Mae'n wych bod cynifer o bobl o'r Brifysgol – dros 100 ohonynt - wedi rhoi o'u hamser ddydd Sul i ymgysylltu'r cyhoedd â gwaith y Brifysgol, a gweld cynifer o'r cyhoedd yn dod yno i ddysgu.

"Dyma ddechrau gwych i Wythnos Ryngwladol Ymwybyddiaeth yr Ymennydd (http://www.dana.org/BAW/)."

Dywedodd yr Athro Frank Sengpiel, Ysgol y Biowyddorau, mai dyma'r pedwerydd tro i Gemau'r Ymennydd gael eu cynnal yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd.

Ychwanegodd: "Eleni, rydym yn arbennig o ddiolchgar am gefnogaeth hynod hael Siemens, yn ogystal â chefnogaeth barhaus Ymddiriedolaeth Wellcome, Cymdeithas Ddysgedig Cymru a'r Cyngor Ymchwil Biodechnoleg a'r Gwyddorau Biolegol (BBSRC)".

Cafwyd arian hefyd gan yr Ysgol Seicoleg hefyd drwy CUBRIC.

brain games 3

Yn ôl Dr Emma Lane o'r Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol, cymerodd dros 500 o blant ran mewn gweithgareddau, a rhoddodd lawer o rieni, teidiau a neiniau ac aelodau eraill y teulu, gynnig arnynt hefyd.

Meddai: "Cafwyd dros 3,700 o ymwelwyr, a daeth pobl o bob cwr o Gaerdydd, Cymru, a hyd yn oed o Ffrainc a Hwngari, i'n stondinau wrth iddynt ymweld â'r amgueddfa."

"Roedd y lle'n fwrlwm o frwdfrydedd a chafodd llawer o blant eu cyffroi a'u hysbrydoli gan yr hyn y gwnaethon nhw eu gweld."

Yn ystod y misoedd diwethaf, mae myfyrwyr PhD wedi bod yn mynd i ysgolion cynradd yng Nghaerdydd i addysgu plant am yr ymennydd a'u hannog i fynd i Gemau'r Ymennydd.

Dywedodd Hannah Furby, Myfyriwr PhD yn CUBRIC: "Dyma'r bedwaredd flwyddyn i mi fod yn gysylltiedig â Gemau'r Ymennydd. Mae'r digwyddiad yn gyfle gwych i mi fel myfyriwr PhD i ymgysylltu â'r cyhoedd am sut mae'r ymennydd yn gweithio a gweld y mwynhad y mae plant yn ei gael o'r maes."

Disgwylir i Ganolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd y Brifysgol agor yn hwyrach eleni, ac mae staff eisoes wedi dechrau symud i mewn. Costiodd y Ganolfan newydd hon £44m.

Bydd gan y Ganolfan gyfuniad o gyfarpar niwroddelweddu fydd yn ei gwneud yn unigryw yn Ewrop.

 brain games 5