Ewch i’r prif gynnwys

Myfyriwr yn bachu ysgoloriaeth sy’n cefnogi awduron ar ddechrau eu gyrfa

18 Chwefror 2020

Mae Megan Angharad Hunter, sy’n astudio BA mewn Cymraeg ac Athroniaeth yn Ysgol y Gymraeg, wedi ei henwi’n un o bum myfyriwr sydd wedi derbyn ysgoloriaeth, gwerth £3,000, i awduron newydd i ddatblygu a mireinio eu gwaith a’u sgiliau creadigol.

Mae’r ysgoloriaeth yn than o Gynllun Mentora a Bwrsariaethau Ysgrifennu Llenyddiaeth Cymru.

Wrth gyhoeddi’r enillwyr, dywedodd Llenyddiaeth Cymru ei bod “yn atgyfnerthu ei ymrwymiad at ddatblygiad artistig a phroffesiynol egin awduron yng Nghymru, trwy gynnig y buddsoddiad cywir ar yr amser iawn”.

Edrych ymlaen yn eiddgar

Yn ystod y flwyddyn, bydd yr awduron  yn datblygu darn penodol o waith. Byddant yn cael cyfle i fireinio eu sgiliau, derbyn cefnogaeth gan fentoriaid a gwireddu eu gweledigaethau creadigol. Fe fyddant hefyd yn treulio cyfnod yn Nhŷ Newydd fel rhan o’r ysgoloriaeth.

Mae Megan yn edrych ymlaen at y flwyddyn o’i blaen a’r cyfle i weithio gydag awduron newydd eraill yn ogystal â mentoriaid ac awduron profiadol yn y maes: “Dwi'n hynod ddiolchgar i Lenyddiaeth Cymru am yr anrhydedd arbennig o dderbyn Ysgoloriaeth Awdur Newydd eleni. Edrychaf ymlaen yn arw at fynychu'r cyrsiau mentora sydd i ddod a chwrdd â’r awduron dawnus eraill sydd hefyd wedi ennill Ysgoloriaeth Awdur Newydd.

“Byddaf yn datblygu nofel ar gyfer oedolion ifanc sy'n dilyn dau ddisgybl yn y Chweched Dosbarth sy'n dioddef salwch meddwl a diffyg hunan hyder. Mae naratif un o'r cymeriadau mewn iaith anffurfiol iawn - rhyw gyfuniad o 'Wenglish' a iaith tecst - wrth imi geisio adlewyrchu iaith lafar pobl ifanc Arfon.”

Mae staff Ysgol y Gymraeg yn ymfalchïo yn llwyddiant Megan. Dywedodd Dr Llion Pryderi Roberts, arweinydd modiwlau creadigol yr Ysgol:

“Rydym i gyd yn falch iawn o Megan ac yn dymuno’n dda iddi wrth ddechrau ar y gwaith o lunio’r gyfrol gyffrous hon. Rydym yn edrych ymlaen at ddilyn ei thaith yn ystod y flwyddyn a chael darllen y gwaith terfynol.”

Dr Llion Roberts Uwch-ddarlithydd

Y Loteri Genedlaethol sy’n ariannu Ysgoloriaethau Awduron a Chynllun Mentora 2020 Llenyddiaeth Cymru, drwy Gyngor Celfyddydau Cymru. Cefnogir 25 o awduron eleni.

Rhannu’r stori hon

Mae'r Ysgol wedi ymrwymo i ddatblygu iaith, cymdeithas a hunaniaeth Cymru gyfoes drwy addysg ac ymchwil o'r safon uchaf.