Ewch i’r prif gynnwys

Gwella profiad dysgu myfyrwyr

12 Rhagfyr 2019

Group of women receive award
L-R: Rachel Squire, Julie Savill, Dr Stephanie Slater, Dr Sarah Hurlow and Professor Karen Holford.

Mae’r tîm sydd y tu ôl i adolygiad rhaglenni addysgu ôl-raddedig Ysgol Busnes Caerdydd wedi’i gydnabod am wella profiad dysgu’r myfyrwyr yn eithriadol yng Ngwobrau Dathlu Rhagoriaeth Prifysgol Caerdydd 2019.

Cynrychiolwyd y grŵp ar draws ysgolion, y gwasanaethau proffesiynol a’r colegau gan Dr Sarah Hurlow a Dr Stephanie Slater o Ysgol Busnes Caerdydd, Julie Savill, Uwch-ddadansoddwr Marchnad ym Mhrifysgol Caerdydd a Rachel Squire, Rheolwr Marchnata Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol. Enillodd y grŵp wobr yn y digwyddiad dathlu ar 14 Tachwedd yn y Neuadd Fawr, Undeb y Myfyrwyr.

Mae’r gwobrau’n dathlu staff Prifysgol Caerdydd sy’n mynd yr ail filltir, ar draws ystod o gategorïau gwobrau. Maent yn gwobrwyo llwyddiannau gan unigolion, timau ac ar y cyd mewn amrywiaeth o gategorïau, ac maent yn cydnabod cyfraniadau gan staff sy'n gweithio ym mhob maes yng ngweithgareddau'r Brifysgol gan gynnwys:

  • gwobrau i staff y Gwasanaethau Proffesiynol
  • gwobrau i staff Academaidd Caerdydd
  • gwobrau i staff ar unrhyw lwybr gyrfa.

Eleni, cafodd 154 o aelodau staff unigol a grwpiau o staff eu henwebu ar draws 15 o gategorïau.

Yn ogystal â’r enillwyr, cyrhaeddodd y tîm sydd y tu ôl i Ddiwrnod Cymunedol Ysgol Busnes Caerdydd y rhestr fer, ochr yn ochr â staff a fu’n hyrwyddo mentrau cynaliadwyedd amgylcheddol, rhagoriaeth o ran gwasanaeth a rhagoriaeth mewn addysgu ac ysgolheictod.

“Set drawsnewidiol o raglenni”

Wrth ystyried cyflawniadau ei chydweithwyr, dywedodd yr Athro Rachel Ashworth, Dean Ysgol Busnes Caerdydd: “Rwy’n falch iawn o’n holl enwebeion oherwydd cafodd pob un ei ethol oherwydd y gwahaniaeth maen nhw wedi’i gael ar ansawdd bywyd myfyrwyr a staff drwy wella profiad myfyrwyr, lles staff a chynaliadwyedd amgylcheddol...”

“Roedd yn wych gweld Tîm Adolygu Rhaglenni Ôl-raddedig CARBS – sef perthynas gydweithio rhwng cydweithwyr yn y gwasanaethau proffesiynol a staff academaidd ar draws yr Ysgol, y Coleg a’r Brifysgol yn ehangach – yn casglu eu gwobr. Maen nhw wedi gweithio’n galed gyda’i gilydd i greu set drawsnewidiol o raglenni a fydd yn gwneud gwahaniaeth enfawr i brofiad dysgu ein myfyrwyr ôl-raddedig.”

Yr Athro Rachel Ashworth Deon Ysgol Busnes Caerdydd

“Ein pobl eithriadol”

Two women presenting award ceremony
Chief Operating Officer, Deborah Collins alongside Deputy Vice-Chancellor, Professor Karen Holford.

Cynhaliwyd y digwyddiad gan yr Athro Karen Holford, y Dirprwy Is-ganghellor a Deborah Collins, y Prif Swyddog Gweithredu.

Meddai’r Athro Holford: “Roedd yn noson wirioneddol ysbrydoledig ac roeddwn yn falch iawn o gyd-gynnal y gwobrau hyn sy'n dathlu ein pobl eithriadol...”

“Unwaith eto, gwelsom amrywiaeth eang o waith gwych a hoffwn ddiolch i bawb a enwebodd gydweithiwr, a llongyfarch yr holl enwebeion ac enillwyr am eu brwdfrydedd a’u rhagoriaeth eithriadol.”

Yr Athro Karen Holford Professor

“Hoffwn hefyd fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i’r holl bobl ar draws y Brifysgol sydd yn ei gwneud yn lle arbennig iawn i weithio ac astudio ynddo.”

Meddai Deborah Collins: “Hwn oedd fy mhrofiad cyntaf o Ddathlu Rhagoriaeth yng Nghaerdydd, ac roedd yn ddigwyddiad gwych. Roeddwn yn falch iawn o gyd-gynnal y gwobrau, a chydnabod gwaith rhagorol cymaint o'n cydweithwyr...”

“Roeddwn yn arbennig o falch o wobrwyo rhagoriaeth ein staff Gwasanaethau Proffesiynol. Llongyfarchiadau i'r holl enillwyr ac enwebeion – rydych chi'n glod i chi eich hun, eich Ysgolion a'ch Adrannau, a'r Brifysgol ehangach.”

Deborah Collins Prif Swyddog Gweithredu
Woman laughing at awards ceremony
Sara Pepper is the Director of Creative Economy at Cardiff University.

Yn ogystal â’r 15 gwobr, rhoddwyd cydnabyddiaeth arbennig i Sara Pepper o’r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant a enillodd Wobr yr Is-ganghellor am Gyfraniad Eithriadol i’r Brifysgol.

Dyma restr o’r holl enillwyr a chyfle i wylio ffilmiau byr am y rhai a enwebwyd ym mhob categori.

Rhannu’r stori hon

Ni yw'r Ysgol Busnes Gwerth Cyhoeddus gyntaf yn y byd. Rydym yn poeni am fwy na llwyddiant economaidd, rydym am ymgorffori dynoliaeth, cynaliadwyedd, haelioni ac arloesedd yn y sector busnes.