Ewch i’r prif gynnwys

Graduate appointed to lead top London firm

07 Awst 2019

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Katie Parfitt
Katie Parfitt

Roedd yr ysgol wrth ei bodd yn clywed am benodiad Katie Parfitt i Bennaeth Swyddfa (Llundain) TODD Architects, sef un o 100 Cwmni  gorau’r DU yn ôl AJ, sydd â swyddfeydd yn Belfast, Dulyn a Llundain.

Cafodd Katie ei phenodi i arwain cangen Fitzrovia. Bydd hi’n meithrin perthnasoedd â chleientiaid newydd, yn rheoli'r swyddfa, ac yn gweithio gyda chydweithwyr ar brosiectau cyffrous. Mae’n arbennig o drawiadol bod Katie wedi cyflawni hyn ymhen 6 blynedd ar ôl graddio gyda’n Diploma mewn Ymarfer Proffesiynol (Rhan 3 y RIBA), a 4 blynedd ar ôl dod yn aelod cyswllt i Stride Treglown. Meddai Katie:

“Roedd fy astudiaethau ôl-raddedig yng Nghaerdydd yn brofiad gwych ac yn sail i fy nghynlluniau gyrfaol mewn sawl ffordd.  Drwy strwythur y cwrs, roedd modd i mi ddatblygu fy sgiliau Cyfathrebu, Creadigol, Dadansoddi a Rheoli.

Mae’r cwrs yn cynnwys cyfres o gyrsiau, seminarau a thiwtorialau ar y safle wrth ymarfer. Byddwch yn cael gwybodaeth drylwyr am reoli ymarfer, ac ymarfer cyfreithiol, economaidd a chaffael.  Bydd gennych oriau cyswllt rheolaidd â’r tiwtoriaid, yn ogystal â chefnogaeth barhaus gyda’r gwaith cwrs.  Mae’r garfan yn fach, roedd gennym 11 o fenywod ar un ni rwy’n credu! Mae maint y grŵp yn golygu bod gwneud gwaith grŵp dwys y tu allan i oriau’r cwrs yn fwy hwylus.

Roedd y dysgu dwys hyn, maint y grŵp, a’r gefnogaeth barhaus yn werthfawr iawn ar gyfer fy natblygiad a bu o gymorth yn natblygiad fy ngyrfa.”

Yr Athro Sarah Lupton sy’n cyfarwyddo’r Diploma mewn Ymarfer Proffesiynol, ynghyd â’r cwrs Meistr Gweinyddu Dylunio newydd.

Mae Sarah yn fwy na pharod i ymateb i ymholiadau ynglŷn â’r ddwy raglen. Ebostiwch lupton@caerdydd.ac.uk.

Rhannu’r stori hon