Ewch i’r prif gynnwys

Cyflwyno adroddiad i Brif Weinidog Cymru ar ddatgarboneiddio cartrefi yng Nghymru, wedi'i lywio gan ymchwil Ysgol Pensaernïaeth Cymru

30 Gorffennaf 2019

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Decarbonisation
Dr Ed Green and Dr Simon Lannon

Yn ystod y deunaw mis diwethaf, mae tîm yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru dan arweiniad Dr Ed Green a Dr Simon Lannon wedi cynnal ymchwil i ddatgarboneiddio'r stoc tai cyfan yng Nghymru.

Roedd yr ymchwil yn llywio adroddiad annibynnol yn uniongyrchol; ‘Cartrefi Gwell, Cymru Well, Byd Gwell’, a gyflwynwyd i Weinidog Tai Cymru a Phrif Weinidog Cymru Mark Drakeford ar 18 Gorffennaf. Yna trafodwyd y gwaith mewn cynhadledd lawn a drefnwyd gan Gartrefi Cymunedol Cymru.

Mae'r adroddiad yn galw ar Lywodraeth Cymru i ymrwymo i raglen 30 mlynedd i leihau allyriadau carbon ym mhob cartref ledled Cymru, ac mae'n gosod targedau ynni uchelgeisiol i gael adeiladau di-garbon ar draws y sector tai erbyn 2050. Wrth dderbyn yr adroddiad, dywedodd y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, Julie James:

“Rwy'n croesawu argymhellion y Grŵp Cynghori ac rydw i am ddiolch i Chris a holl aelodau'r Grŵp am eu harbenigedd a syniadau. Bydd yn her gwneud ein cartrefi yn fwy gwyrdd ac yn fwy effeithlon o ran ynni, yn enwedig o ystyried bod gan Gymru'r tai hynaf a lleiaf effeithlon yn thermol yn y DU ac Ewrop. Ond daw cyfleoedd enfawr gyda'r her hon hefyd - biliau tanwydd is, gwell ansawdd aer, cartrefi mwy cyfforddus, iechyd gwell, swyddi a sgiliau newydd. Mae'n rhaid i ni fod yn uchelgeisiol a chreadigol os ydym am gyflawni'r newid sydd ei angen arnom."

Bydd targedau a argymhellir gan adroddiad ‘Cartrefi Gwell, Cymru Well, Byd Gwell’, yn cael eu hystyried yn yr hydref yn dilyn ymateb y Gweinidog. Mae ymchwil Dr Lannon a Dr Green ‘Homes of today for tomorrow: Decarbonising Welsh Housing between 2030-50’ bellach ar gael i'w gweld ar-lein.

Rhannu’r stori hon