Ewch i’r prif gynnwys

Gwobr Cyflawniad Rhagorol ar gyfer Troseddegydd

22 Gorffennaf 2019

Professor Mike Levi receiving his outstanding achievement award from Professor Sandra Walklate
Professor Mike Levi with Professor Sandra Walklate

Mae'r Athro Mike Levi wedi derbyn Gwobr Cyflawniad Rhagorol gan Gymdeithas Troseddeg Prydain.

Cyflwynwyd y wobr gan Lywydd y Gymdeithas, yr Athro Sandra Walklate.

Mae’r Athro Levi wedi ymgymryd ag ymchwil o'r radd flaenaf mewn llu o feysydd troseddegol. Mae ganddo enw da yn rhyngwladol am ragoriaeth ymchwil ynghylch gwyngalchu arian, llygredd, seiberdroseddau, troseddau cyfundrefnol rhyngwladol a throseddau coler wen.

Ymunodd yr Athro Levi â Phrifysgol Caerdydd ym 1975 drwy gael ei benodi’n Ddarlithydd Troseddeg, ar ôl ennill graddau israddedig ac ôl-raddedig ym Mhrifysgolion Rhydychen, Caergrawnt a Southampton.

Mae wedi bod yn cynnal ymchwil ryngwladol ar reoli troseddau coler wen a throseddau cyfundrefnol, llygredd a gwyngalchu arian, ac ariannu terfysgaeth ers 1972.

Dywedodd yr Athro Levi: Mae'n anrhydedd enfawr i mi fy hun ac i'm meysydd arbenigedd i gael y wobr hon yn enwedig ymysg cynifer o ymgeiswyr a meysydd pwnc haeddiannol eraill.”

Rhannu’r stori hon

Mae'r Ysgol yn ganolfan a gydnabyddir yn rhyngwladol ar gyfer addysgu ac ymchwil o ansawdd uchel.