Ewch i’r prif gynnwys

Academydd o Gaerdydd yn ymuno â Chyngor Deallusrwydd Artiffisial y DU

22 Mai 2019

Prof Pete Bernap
Professor Pete Burnap

Bydd academydd blaenllaw o Brifysgol Caerdydd yn ymuno â’r Cyngor Deallusrwydd Artiffisial (AI) – pwyllgor arbenigol annibynnol sy’n helpu i roi hwb sylweddol i sector deallusrwydd artiffisial y DU.

Bydd Pete Burnap, Athro Gwyddor Data a Seiberddiogelwch, yn gweithio gyda grŵp o tua 20 arbenigwr, o sefydliadau diwydiannol, academaidd ac iawnderau data.

Byddant yn pennu sgiliau, data a moeseg i helpu’r DU i fanteisio’n llawn ar dechnolegau AI.

Mae’r aelodau’n cynnwys yr Athro Syr Mark Walport, Prif Weithredwr Ymchwil ac Arloesedd y DU; Prif Swyddog Technoleg Ocado, busnes sy'n gwerthu ar-lein yn unig, Paul Clarke; Aelod o’r Comisiwn Annibynnol Rhyddid Gwybodaeth, y Fonesig Patricia Hodgson, a Phrif Weithredwr Sefydliad Alan Turing, yr Athro Adrian Smith.

Dywedodd Pete Burnap, Cyfarwyddwr Canolfan Ragoriaeth Airbus mewn Dadansoddeg Seiberddiogelwch: “Rydw i wrth fy modd yn ymuno â chorff o arweinwyr mor fawr eu bri ym maes AI.

“Mae aelodau’r cyngor eisoes yn ar flaen y gad o ran datblygu technolegau. Mae Ocado’n defnyddio AI i chwyldroi ei brosesau ffatri, rhag-weld galw a phersonoli siopa, a hynny mewn ffordd ddiogel. Hefyd, mae Sefydliad Alan Turing yn canfod ac yn chwalu’r rhwystrau rhag mabwysiadu AI mewn cymdeithas, fel sgiliau, ymddiriedaeth cwsmeriaid a sicrhau diogelwch data sensitif.

“Y llynedd, cafodd Caerdydd ei chydnabod yn Ganolfan Ragoriaeth Academaidd mewn Ymchwil Seibrddiogelwch (ACE-CSR), gyda ffocws craidd ar gyfuno AI, seibrddiogelwch a risg yn rhyngddisgyblaethol. Yn 2017, daeth Caerdydd yn bartner ag Airbus i lansio’r Ganolfan Ragoriaeth mewn Dadansoddeg Seiberddiogelwch Airbus - yr un gyntaf o’i math yn Ewrop.

Yn y pendraw, bydd y Cyngor AI yn elwa ar ein harbenigedd o ran hybu ymchwil academaidd a’i throsi’n gynhyrchion a gwasanaethau arloesol ym myd busnes i ddwyn manteision i fusnesau a'r gymdeithas ehangach.

Yr Athro Pete Burnap Lecturer

Meddai’r Athro Kim Graham, Rhag Is-Ganghellor Ymchwil, Arloesedd a Menter Prifysgol Caerdydd: “Rydw i wrth fy modd bod yr Athro Burnap wedi ymuno â’r panel urddasol ac annibynnol hwn, a gynhelir gan y llywodraeth. Deallusrwydd artiffisial a data yw un o bedair Prif Her y DU: Mae ymchwil ardderchog yr Athro Burnap yn helpu’r Brifysgol i alinio’i hun yn ôl y flaenoriaeth strategol hon a chadw’r DU ar reng flaen y chwyldro AI a data.”

Mae newyddion ynghylch aelodau cyngor newydd yn dod wrth i Lywodraeth y DU ddathlu pen-blwydd cyntaf Cytundeb y Sector AI yn rhan o’r Strategaeth Ddiwydiannol gyfoes – cytundeb gwerth biliwn o bunnoedd rhwng y llywodraeth a byd diwydiant i roi’r DU ar flaen y gad o ran technolegau newydd a gwireddu potensial llawn AI i’r economi.

Cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Digidol, Jeremy Wright, aelodau’r Cyngor yng Nghynhadledd Vivatech ym Mharis.

“Mae Prydain eisoes yn awdurdod blaenllaw ym maes AI. Mae Prydain yn gartref i rai o sefydliadau academaidd gorau'r byd, ac yn nodi lefelau record o fuddsoddiadau i’r sector ac yn denu talent dechnolegol orau’r byd, ond rhaid i ni beidio â bod yn hunanfoddhaus,” meddai’r Gweinidog.

“Drwy ein Cyngor AI, byddwn yn cynnal y momentwm hwn drwy fanteisio ar wybodaeth arbenigwyr o ystod o sectorau i gynnig arweiniad ynghylch defnyddio a mabwysiadu deallusrwydd artiffisial ar draws yr economi yn y ffordd orau.”

Ers ei lansiad yn 2018, mae Cytundeb y Sector AI wedi sefydlu’r Ganolfan Moeseg ac Arloesedd Data, wedi cyhoeddi 16 o Ganolfannau Hyfforddiant Doethurol newydd ar draws y DU (gan gynnwys Caerdydd) i gynnig 1,000 o PhDs newydd dros y pum mlynedd nesaf, ac wedi datblygu’r don gyntaf o gyllid diwydiannol ar gyfer lleoedd gradd Meistr AI newydd mewn sefydliadau blaenllaw yn y DU.

Rhannu’r stori hon

Mae gan yr Ysgol, sy'n blaenoriaethu ymchwil, enw da am addysgu ardderchog a gweithgareddau ymchwil medrus rhyngwladol.