Ewch i’r prif gynnwys

Enwebiadau a gwobrau ar gyfer myfyrwyr newyddiaduraeth

1 Mai 2019

Regional Press Awards logo
Mae graddedigion Prifysgol Caerdydd wedi’u henwebu mewn chwe chategori.

Mae Will Hayward, myfyriwr graddedig Newyddiaduraeth Newyddion, wedi’i enwebu mewn pum categori yn y Gwobrau Gwasg Ranbarthol eleni.

Mae’r gwobrau, a drefnir gan Society of Editors, yn dathlu newyddiaduraeth gorau Prydain ar lefel ranbarthol a lleol.

Bydd Will, sy’n Ohebydd Materion Cymdeithasol i WalesOnline, yn cystadlu ar gyfer y gwobrau canlynol yn y seremoni y mis hwn: Awdur Erthyglau Nodwedd, Colofnydd, Newyddiadurwr y Cyfryngau Cymdeithasol a Newyddiadurwr Data.

Yn ymuno â Will yn y categori Adrodd am Gymunedau, fydd Liz Perkins (South Wales Evening Post) a raddiodd o'r cwrs Newyddiaduraeth Newyddion hefyd.

Bydd yr ysgol yn cael ei chynrychioli hefyd yng nghategori Newyddiadurwr Ifanc y Flwyddyn, gan Conor Gogarty (Gloucestershire Live) ac Aamir Mohammed (WalesOnline).

Yn cwblhau’r gynrychiolaeth wych eleni, fydd Sam Ferguson (SW Argus), fydd yn gobeithio ennill gwobr Ymgyrch y Flwyddyn – Papur Dyddiol.

Dywedodd Mike Hill, Cyfarwyddwr Newyddiaduraeth Newyddion, “Mae’r gwobrau hyn yn dathlu’r gwaith gwerthfawr iawn a wneir gan newyddiadurwyr lleol ar-lein ac mewn print. Mae eu sgiliau digidol a’u hymrwymiad i newyddiaduraeth o safon yn cael eu cynrychioli’n glir yn yr enwebiadau hyn.”

“Hoffwn longyfarch bob un ohonynt a dymuno’n dda iddynt ar y noson.”

Cynhelir y gwobrau ddydd Gwener 17 Mai 2019 yn Savoy Place, Llundain.

Cydnabyddiaeth ryngwladol

Mae’r newyddiadurwr, Syed Muhammad Abubaker, sy’n astudio Newyddiaduraeth Ryngwladol yn yr Ysgol ar hyn o bryd, eisoes yn dathlu cael cydnabyddiaeth gan Wobr Newyddiaduraeth Amgylcheddol Asia (AEJA) ar gyfer ei waith rhagorol yn adrodd am yr amgylchedd.

Mae’r gwobrau yn anrhydeddu unigolion a sefydliadau sy’n cyhoeddi straeon newyddion am faterion cynaliadwyedd sy’n wynebu’r blaned ac Asia yn benodol.