Ewch i’r prif gynnwys

Enwebiadau a gwobrau ar gyfer myfyrwyr newyddiaduraeth

01 Mai 2019

Regional Press Awards logo
Mae graddedigion Prifysgol Caerdydd wedi’u henwebu mewn chwe chategori.

Mae Will Hayward, myfyriwr graddedig Newyddiaduraeth Newyddion, wedi’i enwebu mewn pum categori yn y Gwobrau Gwasg Ranbarthol eleni.

Mae’r gwobrau, a drefnir gan Society of Editors, yn dathlu newyddiaduraeth gorau Prydain ar lefel ranbarthol a lleol.

Bydd Will, sy’n Ohebydd Materion Cymdeithasol i WalesOnline, yn cystadlu ar gyfer y gwobrau canlynol yn y seremoni y mis hwn: Awdur Erthyglau Nodwedd, Colofnydd, Newyddiadurwr y Cyfryngau Cymdeithasol a Newyddiadurwr Data.

Yn ymuno â Will yn y categori Adrodd am Gymunedau, fydd Liz Perkins (South Wales Evening Post) a raddiodd o'r cwrs Newyddiaduraeth Newyddion hefyd.

Bydd yr ysgol yn cael ei chynrychioli hefyd yng nghategori Newyddiadurwr Ifanc y Flwyddyn, gan Conor Gogarty (Gloucestershire Live) ac Aamir Mohammed (WalesOnline).

Yn cwblhau’r gynrychiolaeth wych eleni, fydd Sam Ferguson (SW Argus), fydd yn gobeithio ennill gwobr Ymgyrch y Flwyddyn – Papur Dyddiol.

Dywedodd Mike Hill, Cyfarwyddwr Newyddiaduraeth Newyddion, “Mae’r gwobrau hyn yn dathlu’r gwaith gwerthfawr iawn a wneir gan newyddiadurwyr lleol ar-lein ac mewn print. Mae eu sgiliau digidol a’u hymrwymiad i newyddiaduraeth o safon yn cael eu cynrychioli’n glir yn yr enwebiadau hyn.”

“Hoffwn longyfarch bob un ohonynt a dymuno’n dda iddynt ar y noson.”

Cynhelir y gwobrau ddydd Gwener 17 Mai 2019 yn Savoy Place, Llundain.

Cydnabyddiaeth ryngwladol

Mae’r newyddiadurwr, Syed Muhammad Abubaker, sy’n astudio Newyddiaduraeth Ryngwladol yn yr Ysgol ar hyn o bryd, eisoes yn dathlu cael cydnabyddiaeth gan Wobr Newyddiaduraeth Amgylcheddol Asia (AEJA) ar gyfer ei waith rhagorol yn adrodd am yr amgylchedd.

Mae’r gwobrau yn anrhydeddu unigolion a sefydliadau sy’n cyhoeddi straeon newyddion am faterion cynaliadwyedd sy’n wynebu’r blaned ac Asia yn benodol.