Ewch i’r prif gynnwys

Buddugoliaeth seibr i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd

29 Mawrth 2019

Cyber challenge participants

Mae myfyrwyr o Brifysgol Caerdydd wedi bachu'r wobr gyntaf mewn cystadleuaeth seibr-ddiogelwch genedlaethol.

Trechodd myfyrwyr israddedig o'r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg dimau o Brifysgol Caergrawnt a Choleg Imperial Llundain i gael y wobr gyntaf yn yr Her Seibr Addysg Uwch.

Ar dîm Prifysgol Caerdydd roedd Lewis Parsons, Benjamin Hughes, Jack Furby a David Buchanan, wnaeth gipio'r wobr hefyd ar gyfer yr unigolyn â'r sgôr uchaf.

Yn ôl David: "Roedd yn brofiad gwerthfawr iawn wnaeth ein galluogi i ymarfer ein sgiliau seibr-ddiogelwch mewn amgylchedd diogel, ein helpu i rwydweithio gyda myfyrwyr eraill â diddordebau ar y cyd, ac a wnaeth hawlio sylw cyflogwyr a recriwtwyr sydd â galw mawr am raddedigion â sgiliau seibr sy'n barod ar gyfer byd gwaith.

"Roedd y gystadleuaeth yn cynnwys ystod o dasgau, o beirianneg wrthdro, manteisio deuaidd, fforenseg a rhwydweithio, hyd at cryptograffeg, rhaglennu, a sgiliau eraill. Fel tîm, fe sgorion ni ddigon i drechu Caergrawnt ac Imperial o drwch blewyn."

Roedd 26 tîm i gyd, o 14 o brifysgolion y DU. Bu myfyrwyr wrthi'n brwydro mewn twrnamaint 'Hawlio'r Faner' lle'r oedd un tîm yn amddiffyn rhwydwaith neu weinydd, tra bod yr un arall yn ceisio ymosod arno.

Cafodd y gystadleuaeth ei chynnal ym Mhrifysgol Southampton, ac roedd yn agored i bob Canolfan Ragoriaeth yn y DU ym maes Ymchwil Diogelwch Seibr (ACE-CSR).

Dyfernir statws ACE-CSR i brifysgolion y DU gan y Ganolfan Seibr-ddiogelwch Genedlaethol ac mae'n cydnabod ymchwil sy'n rhagorol ar lefel ryngwladol a gynhaliwyd mewn sefydliad penodol.

Prifysgol Caerdydd oedd y sefydliad cyntaf yng Nghymru a gafodd ei gydnabod yn ACE-CSR y llynedd.

Roedd y dyfarniad yn gydnabyddiaeth o'r ymchwil flaenllaw a ddatblygwyd yn y Brifysgol dros nifer o flynyddoedd, ac mae'n caniatáu i academyddion fwydo'n uniongyrchol i strategaeth Llywodraeth y DU sy'n sicrhau bod y wlad yn gallu gwrthsefyll ymosodiadau seibr yn well.

Mae'r achrediad yn helpu'r Brifysgol i feithrin talent ifanc ac yn datblygu'r genhedlaeth nesaf o weithwyr proffesiynol ym maes seibr-ddiogelwch.

Yn ôl Pete Burnap, o'r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg: "Mae'n wych gweld ein myfyrwyr yn cymryd rhan mewn cystadlaethau cenedlaethol fel yr un hwn, ac yn defnyddio eu sgiliau a'u gwybodaeth i fynd i'r afael â heriau cymhleth ym maes seibr-ddiogelwch. Nhw yw dyfodol seibr-ddiogelwch yn y DU ac rydym yn falch i'w gweld yn cofleidio heriau o'r fath er mwyn sefydlu eu henwau da eu hunain yn y maes. Bydd yn agor drysau iddynt ar gyfer cyflogaeth yn y dyfodol ac mae'n helpu i adeiladu eu rhwydweithiau proffesiynol."

Rhannu’r stori hon

Mae gan yr Ysgol, sy'n blaenoriaethu ymchwil, enw da am addysgu ardderchog a gweithgareddau ymchwil medrus rhyngwladol.