Ewch i’r prif gynnwys

Gwyddonwyr yn darganfod bod pobl yn mynd o ap i ap mewn ffyrdd 'hynod o debyg'

20 Mawrth 2019

Group of people on mobile phones

Mae bodau dynol yn glynu, heb sylweddoli, i batrwm cyffredinol wrth fynd o un ap i'r llall ar eu ffonau clyfar, yn ôl canfyddiad gan wyddonwyr.

Mae arbenigwyr o Brifysgol Caerdydd wedi dangos, er bod yr amser a dreuliwn yn gaeth i'n sgriniau yn amrywio, mae'r modd y byddwn yn mynd o un ap i'r llall yn hynod o debyg.

Mewn astudiaeth newydd a gyhoeddwyd heddiw yn y cyfnodolyn Royal Society Open Science, mae'r tîm wedi dangos bod ein defnydd o ffonau clyfar yn cael ei lywio gan 'gyfraith pŵer' gyda'n ail ap mwyaf poblogaidd ar y ffôn clyfar tua 73% mor boblogaidd â'r cyntaf, a'r trydydd tua 73% mor boblogaidd â'r ail, ac ati. Wrth i'r apiau dyfu'n llai poblogaidd, mae canran y tebygrwydd rhwng pa mor boblogaidd ydynt yn cynyddu'n raddol.

Yn ôl yr ymchwil, cyn gynted â'n bod yn datgloi ein ffonau, rydym yn debygol o ddechrau ar batrwm unigryw o ddigwyddiadau pan fyddwn yn cyrchu 'canolfan' o'n apiau mwyaf poblogaidd ac o bryd i'w gilydd, yn mynd yn ôl ac ymlaen rhwng grŵp dipyn yn fwy o apiau sy'n amhoblogaidd i raddau tebyg.

Mae'r tîm o wyddonwyr, oedd hefyd yn cynnwys arbenigwyr mewn seicoleg, yn credu mai cyfyngiadau ymwybodol yr ymennydd sy'n gyfrifol am y patrwm hwn, ac anallu i gofio'r holl apiau sydd ar ein ffonau.

Yn ôl cyd-awdur yr astudiaeth, yr Athro Roger Whitaker, o Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg Prifysgol Caerdydd: "Rydym o'r farn bod pwysau amser a chofio yn dylanwadu ar y canlyniadau a welwn – mae'n bosibl y byddwn yn cofio ac yn defnyddio ambell ap poblogaidd, fel y rheini sydd ynghlwm wrth arferion, ac wedyn mae cynffon hir o apiau llai poblogaidd y byddwn yn eu cyrchu o bryd i'w gilydd

Hyd yn oed o fewn yr apiau mwyaf poblogaidd, ymddengys ein bod yn dal i osio tuag at ffefryn clir, gyda phoblogrwydd apiau'n disgyn ymaith yn gyflym.

Yr Athro Roger Whitaker College Dean of Research
Professor of Mobile and Social Computing

Yn ôl prif awdur yr astudiaeth, Dr Liam Turner, o Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg Prifysgol Caerdydd: "Mae'n ddiddorol tu hwnt, er yr amrywiaeth yn ein defnydd o ffonau clyfar, bod ein hymddygiad wedi'i strwythuro'n debyg a'i lywio gan ddyrnaid o hoff apiau, ac rydym yn eu gosod mewn trefn glir."

I gyrraedd eu casgliadau, bu'r tîm yn monitro'r modd roedd 53 o wirfoddolwyr yn mynd o ap i ap dros gyfnod o 6 wythnos drwy ap teilwredig o'r enw "Tymer". Ar draws y cyfnod cyfan, aeth y gwirfoddolwyr o un ap i'r nesaf 192,000 o weithiau ar eu ffonau clyfar.

Ar gyfartaledd, roedd gan bob cyfranogwr 60 o apiau unigol ar eu ffonau clyfar, ac roeddent yn mynd o un ap i'r llall ar gyfartaledd o 87 gwaith y dydd.

WhatsApp oedd yr un mwyaf poblogaidd ymhlith y defnyddwyr, sef y mwyaf poblogaidd 34 y cant ohonynt, gyda Facebook yn ail gyda 21 y cant.

Yn dilyn yr astudiaeth hon, mae'r tîm bellach yn edrych ar sut all mynd o un ap i'r llall fod yn gysylltiedig â dibyniaeth a hwyliau.

Roedd yr astudiaeth hefyd yn cynnwys gwyddonwyr o Brifysgol Maastricht a Phrifysgol Massachusetts Amherst.

Rhannu’r stori hon

Mae gan yr Ysgol, sy'n blaenoriaethu ymchwil, enw da am addysgu ardderchog a gweithgareddau ymchwil medrus rhyngwladol.