Ewch i’r prif gynnwys

Gwyddonwyr yn darganfod bod pobl yn mynd o ap i ap mewn ffyrdd 'hynod o debyg'

20 Mawrth 2019

Group of people on mobile phones

Mae bodau dynol yn glynu, heb sylweddoli, i batrwm cyffredinol wrth fynd o un ap i'r llall ar eu ffonau clyfar, yn ôl canfyddiad gan wyddonwyr.

Mae arbenigwyr o Brifysgol Caerdydd wedi dangos, er bod yr amser a dreuliwn yn gaeth i'n sgriniau yn amrywio, mae'r modd y byddwn yn mynd o un ap i'r llall yn hynod o debyg.

Mewn astudiaeth newydd a gyhoeddwyd heddiw yn y cyfnodolyn Royal Society Open Science, mae'r tîm wedi dangos bod ein defnydd o ffonau clyfar yn cael ei lywio gan 'gyfraith pŵer' gyda'n ail ap mwyaf poblogaidd ar y ffôn clyfar tua 73% mor boblogaidd â'r cyntaf, a'r trydydd tua 73% mor boblogaidd â'r ail, ac ati. Wrth i'r apiau dyfu'n llai poblogaidd, mae canran y tebygrwydd rhwng pa mor boblogaidd ydynt yn cynyddu'n raddol.

Yn ôl yr ymchwil, cyn gynted â'n bod yn datgloi ein ffonau, rydym yn debygol o ddechrau ar batrwm unigryw o ddigwyddiadau pan fyddwn yn cyrchu 'canolfan' o'n apiau mwyaf poblogaidd ac o bryd i'w gilydd, yn mynd yn ôl ac ymlaen rhwng grŵp dipyn yn fwy o apiau sy'n amhoblogaidd i raddau tebyg.

Mae'r tîm o wyddonwyr, oedd hefyd yn cynnwys arbenigwyr mewn seicoleg, yn credu mai cyfyngiadau ymwybodol yr ymennydd sy'n gyfrifol am y patrwm hwn, ac anallu i gofio'r holl apiau sydd ar ein ffonau.

Yn ôl cyd-awdur yr astudiaeth, yr Athro Roger Whitaker, o Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg Prifysgol Caerdydd: "Rydym o'r farn bod pwysau amser a chofio yn dylanwadu ar y canlyniadau a welwn – mae'n bosibl y byddwn yn cofio ac yn defnyddio ambell ap poblogaidd, fel y rheini sydd ynghlwm wrth arferion, ac wedyn mae cynffon hir o apiau llai poblogaidd y byddwn yn eu cyrchu o bryd i'w gilydd

Hyd yn oed o fewn yr apiau mwyaf poblogaidd, ymddengys ein bod yn dal i osio tuag at ffefryn clir, gyda phoblogrwydd apiau'n disgyn ymaith yn gyflym.

Yr Athro Roger Whitaker Rhag Is-Ganghellor Ymchwil, Arloesi a Menter

Yn ôl prif awdur yr astudiaeth, Dr Liam Turner, o Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg Prifysgol Caerdydd: "Mae'n ddiddorol tu hwnt, er yr amrywiaeth yn ein defnydd o ffonau clyfar, bod ein hymddygiad wedi'i strwythuro'n debyg a'i lywio gan ddyrnaid o hoff apiau, ac rydym yn eu gosod mewn trefn glir."

I gyrraedd eu casgliadau, bu'r tîm yn monitro'r modd roedd 53 o wirfoddolwyr yn mynd o ap i ap dros gyfnod o 6 wythnos drwy ap teilwredig o'r enw "Tymer". Ar draws y cyfnod cyfan, aeth y gwirfoddolwyr o un ap i'r nesaf 192,000 o weithiau ar eu ffonau clyfar.

Ar gyfartaledd, roedd gan bob cyfranogwr 60 o apiau unigol ar eu ffonau clyfar, ac roeddent yn mynd o un ap i'r llall ar gyfartaledd o 87 gwaith y dydd.

WhatsApp oedd yr un mwyaf poblogaidd ymhlith y defnyddwyr, sef y mwyaf poblogaidd 34 y cant ohonynt, gyda Facebook yn ail gyda 21 y cant.

Yn dilyn yr astudiaeth hon, mae'r tîm bellach yn edrych ar sut all mynd o un ap i'r llall fod yn gysylltiedig â dibyniaeth a hwyliau.

Roedd yr astudiaeth hefyd yn cynnwys gwyddonwyr o Brifysgol Maastricht a Phrifysgol Massachusetts Amherst.

Rhannu’r stori hon

Mae gan yr Ysgol, sy'n blaenoriaethu ymchwil, enw da am addysgu ardderchog a gweithgareddau ymchwil medrus rhyngwladol.