Ewch i’r prif gynnwys

Dathlu llwyddiant myfyrwyr

16 November 2018

Group of students with certificates
As well as a certificate of achievement, winning students received a financial reward.

Mae israddedigion o Ysgol Fusnes Caerdydd wedi cael cydnabyddiaeth am eu llwyddiant academaidd mewn dathliad yn y Ganolfan Addysgu Ôl-raddedigion.

Yr Athro Roy Chandler oedd yn cyflwyno’r digwyddiad gwobrwyo, a’r Athro Rachel Ashworth, Deon a Phennaeth yr Ysgol, oedd yn cyflwyno’r gwobrau.

Dyfarnwyd cyfanswm o 49 o wobrau i fyfyrwyr yn eu blwyddyn gyntaf, eu hail flwyddyn a’u blwyddyn olaf, a hynny mewn amrywiaeth o gategorïau, o’r perfformiad gorau mewn modiwlau unigol i wobrau i’r myfyrwyr gorau ar draws rhaglenni gradd.

Dwy neu dair gwobr

Cafodd Sioned Murphy, myfyriwr BSc mewn Rheoli Busnes, a Megan Kiely, myfyriwr BScEcon mewn Economeg, ddwy wobr yr un am eu llwyddiannau yn eu blwyddyn gyntaf.

Aeth Glesni Mair Jones, sy’n astudio BSc mewn Cyfrifeg a Chyllid, ac Amber Stevens, myfyriwr Economeg BScEcon, â dwy wobr yr un adref am eu cyflawniadau yn yr ail flwyddyn.

Yn fuddugol ym mlwyddyn tri roedd Yong Kang Low, myfyriwr Economeg a Chyllid BScEcon, Joshua Ramella, sydd wedi cyfuno ei radd mewn busnes ag astudio Iaith Ewropeaidd a Wei Hao Jason Ling, myfyriwr BSc Cyfrifeg a Chyllid, gan iddynt gael dwy wobr yr un wrth ffarwelio â’u hastudiaethau israddedig.

Amy Ellen Wilson gafodd lwyddiant mwyaf y noson, gan iddi sicrhau tair gwobr, gan gynnwys Gwobr Syr Julian Hodge, sy’n dathlu’r myfyriwr gorau ym mlwyddyn olaf yr holl gynlluniau gradd BSc mewn Rheoli Busnes.

Roy Chandler

“Eleni roedd yn arbennig o anodd gwahaniaethu rhwng y myfyrwyr oedd wedi perfformio orau ym mhob un o’n carfannau disgyblaeth, gan fod israddedigion nodweddiadol yr Ysgol o ansawdd mor uchel.”

Yr Athro Roy ChandlerProfessor of Accounting

Gwobr ariannol

Yn ogystal â thystysgrif cyflawniad, roedd yr enillwyr yn derbyn gwobr ariannol.  Darparwyd y gwobrau ariannol gan noddwyr corfforaethol, neu trwy’r naw cronfa oedd ar gael ar gyfer gwobrau, llawer wedi’u buddsoddi er cof am athrawon ac academyddion o fri.

Ychwanegodd yr Athro Chandler: “Rydym wedi dyfarnu cyfanswm o £15,000 heno, a  charwn ddiolch ar ran yr Ysgol i’n noddwyr am ein helpu i ddathlu llwyddiant carfan arall o fyfyrwyr eithriadol.”

Daethpwyd â’r digwyddiad i ben gan Jackie Yip, Is-lywydd Addysg yn Undeb y Myfyrwyr, Prifysgol Caerdydd, a fu’n llongyfarch yr enillwyr ar eu cyflawniadau, ac yn dymuno’n dda iddyn nhw ar gyfer eu hastudiaethau a’u gyrfaoedd yn y dyfodol.

Noddwyd gwobrau 2018 gan ACCA, Clwb Busnes Caerdydd, ICAEW a’i Gymdeithas Ddosbarth leol, MHA Broomfield Alexander, Sefydliad Hodge, y Swyddfa Ystadegau Gwladol, Vauxhall Finance a Gwasanaethau Ariannol Cymru.

Rhestrir yr holl israddedigion a enillodd wobr yn rhaglen y digwyddiad.

Share this story

Find out more about the ways in which we will support you career aspirations.