Ewch i’r prif gynnwys

Consortiwm CS yn llwyddo i gael arian Eurostars

31 Hydref 2018

CS

Mae consortiwm rhwng y DU-Yr Iseldiroedd o arbenigwyr dyfais lled-ddargludyddion wedi ennill gwobr gwerth €1.2 miliwn (£1.06m) i ddatblygu atebion ffotosynhwyrol ar gyfer ceisiadau data-cyfathrebu arbennig o gyflym.

Bydd y Ganolfan Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (CSC) – cyd-fenter rhwng Prifysgol Caerdydd ac IQE Plc - yn darparu MISCA (Monolithically Integrated Detector Solutions for Next Generation Communications Applications) mewn cydweithrediad â Lled-ddargludyddion Cyfansawdd Integredig (ICS) Ltd o Fanceinion, a Laserau a Synwyryddion VTEC Eindhoven, yr Iseldiroedd.

Dywedodd Dr Wyn Meredith, Cyfarwyddwr CSC ac arweinydd consortiwm: “Nod y prosiect yw arwain gwelliant radical mewn perfformiad cydrannau drwy integreiddio deunyddiau lled-ddargludyddion yn well gan arwain at ffynhonnell Ewropeaidd newydd o gynhyrchion synhwyrydd perfformiad uchel ar gyfer ceisiadau opteg ffibrau data-cyfathrebu.”

Ychwanegodd yr Athro Mohamed Missous, sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol ICS: “Mae twf cyflym marchnad trosdderbynyddion optegol cyflymder uchel yn gyfle cyffrous i ICS. Mae gofynion marchnadoedd trosdderbynyddion optegol yn gofyn am ddealltwriaeth ddwfn o ddylunio cydran RF i ategu gweithgynhyrchu dyfais optoelectronig o ansawdd uchel.”

Mae Eurostars, sydd wedi’i arwain gan yr Undeb Ewropeaidd trwy Horizon 2020, yn rhaglen arian a chymorth sydd wedi’i thargedu at BBaChau sy’n ymgymryd ag Ymchwil a Datblygiad sydd am fanteisio ar gydweithio rhyngwladol.

Ychwanegodd Dr Jan Mink, Prif Weithredwr VTEC: “Mae rhaglen Eurostars wedi’i anelu’n benodol at alluogi BBaChau hyblyg i gydweithio ledled Ewrop, ac mae’n rhoi cyfle gwych i VTEC gydweithio â chwmnïau tebyg yn y DU i ehangu gwerth ein cadwyn. Rydym yn gweld cryn botensial mewn defnyddio cydran lled-ddargludyddion integredig i alluogi dosbarth newydd o gynhyrchion synhwyrydd defnydd pŵer isel, perfformiad uchel.”

Cenhadaeth CSC yw cyflymu’r broses o fasnacheiddio ymchwil i ddeunyddiau a dyfeisiau lled-ddargludyddol cyfansawdd.

Mae gan y Ganolfan, sydd wedi’i lleoli yng Nghaerdydd, rôl hanfodol yn CS Connected – clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd cyntaf y byd.

Rhannu’r stori hon

The institute provides cutting-edge facilities to help researchers and industry work together.