Ewch i’r prif gynnwys

3 uchaf ar gyfer Astudiaethau Celtaidd

17 Hydref 2018

Mae Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd wedi codi dau le i’r trydydd safle ar gyfer Astudiaethau Celtaidd yn y Times and Sunday Times Good University Guide 2019.

Meddai Dr Dylan Foster Evans, Pennaeth Ysgol y Gymraeg:

“Mae’r newydd ardderchog yma yn cydnabod safon uchel ein dysgu a’n hymchwil arloesol ym maes y Gymraeg."

Dr Dylan Foster Evans Pennaeth yr Ysgol

“Mae hefyd yn adlewyrchu’r ffaith fod arolygon allanol yn dangos bod ein myfyrwyr yn gwerthfawrogi safon uchel yr addysg a gânt gyda ni. Ond ni fyddwn yn gorffwys ar ein rhwyfau. Byddwn yn parhau i ddatblygu’r ddarpariaeth addysgol a’r ymchwil sy’n cael effaith go iawn ar yr iaith Gymraeg a’i diwylliant.”

Mae’r canlyniad hwn yn cyd-fynd ag asesiadau eraill o ansawdd gwaith Ysgol y Gymraeg. Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014, roedd yn seithfed yn y DU am ansawdd ymchwil ac yn gyntaf am effaith (yn uned asesu Ieithoedd Modern ac Ieithyddiaeth). Ac eleni fe gafwyd sgôr o 100% ar gyfer boddhad cyffredinol yn Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr (NSS 2018).

Rhannu’r stori hon

Mae'r Ysgol wedi ymrwymo i ddatblygu iaith, cymdeithas a hunaniaeth Cymru gyfoes drwy addysg ac ymchwil o'r safon uchaf.