Ewch i’r prif gynnwys

Y Brifysgol yn cefnogi Bagloriaeth Cymru

25 Medi 2018

Welsh Bacc Conference

Mae Prifysgol Caerdydd yn helpu athrawon i roi’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cymhwyster newydd Bagloriaeth Cymru.

Ym mhedwaredd Cynhadledd Flynyddol Athrawon Bagloriaeth Cymru a gynhaliwyd yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, rhoddwyd cefnogaeth i alluogi athrawon i gyflwyno cymhwyster newydd Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru

Cymerodd athrawon o bob cwr o dde Cymru ran mewn cyfres o weithdai oedd yn canolbwyntio ar ymchwil fel eu bod yn gallu rhoi’r sgiliau sydd eu hangen ar blant.

Nod yr Her Sgiliau yw datblygu sgiliau myfyrwyr ar gyfer rhagor o astudiaethau a byd gwaith.

Roedd y gweithdai yn cynnwys pynciau fel technegau mewn cyfweliadau, dylunio cwestiynau arolygon, a dadansoddi data ansoddol i gynorthwyo’r rhan o’r her a elwir y ‘prosiect unigol’ sy’n cael ei graddio.

Cafodd yr athrawon adnoddau ystafell dosbarth hefyd i’w cynorthwyo.

Mae'r datblygiad proffesiynol parhaus hwn, sy'n rhan o Genhadaeth Ddinesig y Brifysgol, yn rhoi sgiliau a gwybodaeth i athrawon i gefnogi addysgu o safon uchel yng Nghymru.

Datblygwyd y digwyddiad mewn partneriaeth ag ymchwilwyr ar draws y Brifysgol yn ogystal ag athrawon cynghorol o Gonsortiwm Canolbarth y De (Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg) a’r Gwasanaeth Cyflawni Addysg (Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen).

Cymerodd nifer o sefydliadau partner ran gan gynnwys BBC Bitesize, Amgueddfa Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru a CBAC.

Mae’r gynhadledd hon, a agorwyd gan y Dirprwy Is-Ganghellor yr Athro Karen Holford, yn un o nifer o weithgareddau ac adnoddau y mae’r Brifysgol yn eu cynnig ar gyfer Bagloriaeth Cymru i helpu ysgolion a cholegau sy'n darparu'r cymhwyster.

Rhannu’r stori hon

Mae'r Ysgol yn ganolfan a gydnabyddir yn rhyngwladol ar gyfer addysgu ac ymchwil o ansawdd uchel.