Ewch i’r prif gynnwys

Cyhoeddi buddsoddiad mawr yn niwydiannau creadigol Cymru

07 Medi 2018

Filming

Mae’r diwydiannau sgrîn sydd wedi’u lleoli ym mhrifddinas Cymru a’r cyffiniau am fanteisio ar gyfleoedd ymchwil a datblygu newydd.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi arwain cynnig llwyddiannus i Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (AHRC), a fydd heddiw’n cyhoeddi buddsoddiad ymchwil digynsail gwerth miliynau lawer o bunnoedd yn economi greadigol y DU. Bydd y Rhaglen Clystyrau Diwydiannau Creadigol, sy’n rhan o Strategaeth Ddiwydiannol Llywodraeth y DU, yn dod â thalent ymchwil o’r radd flaenaf ynghyd o brifysgolion gorau’r DU a chwmnïau a sefydliadau o bob rhan o’r sector creadigol.

Gan weithio mewn partneriaeth â Phrifysgol De Cymru a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd, ynghyd â Llywodraeth Cymru, Cyngor Caerdydd, pob un o’r prif ddarlledwyr yng Nghymru, a thros 60 o fusnesau’r diwydiant, mae Clwstwr Creadigol yn un o naw prosiect sydd wedi’u dewis ar gyfer y ffrwd ariannu 5 mlynedd.

Gyda ffocws ar y diwydiannau sgrîn - cynhyrchiant ffilm a theledu a’u cadwyni cyflenwi - bydd academyddion o dair prifysgol Caerdydd yn cydweithio i lunio gwaith ymchwil a all helpu’r sîn yn ne Cymru, sydd eisoes yn ffynnu, i gyrraedd ei llawn botensial.

Drwy System Arloesedd Sgrîn (SAS) a Labordy Arloesedd Newyddion (LAN) bydd y rhaglen Ymchwil a Datblygu (Y a D) hefyd yn caniatáu i ddarlledwyr, busnesau a gweithwyr llawrydd wneud cais am arian i ddatblygu cynhyrchion, gwasanaethau a phrofiadau arloesol mewn ymgais i roi hwb economaidd i dde Cymru.

Caiff y mentrau Y&D hyn eu dylunio i ymateb i dechnolegau newidiol, patrymau defnydd newidiol a’r manteision o ymasiad a chydweithrediad creadigol.

Dywedodd Justin Lewis, Athro-Gyfarwyddwr Clwstwr Creadigol, sy’n gweithio yn Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant Prifysgol Caerdydd: “Rwy’n falch o waith caled ein tîm yn sicrhau’r wobr hon i Gymru. Mae’n gyfle gwych i roi hwb i broffil Caerdydd fel canolfan a gydnabyddir yn rhyngwladol am gynhyrchu creadigol.

“Mae’r sylfeini ar gyfer llwyddiant wedi’u gosod gan rai o’n cwmnïau gwych yn y diwydiant sgrîn a’r economi greadigol ehangach. Ond i ffynnu yng ngwir ystyr y gair, rhaid i ni fuddsoddi mewn ymchwil a datblygu i greu diwylliant o arloesi - dyna beth yw Clwstwr Creadigol yn ei hanfod.

Mae’r diwydiannau creadigol yn y DU, sy’n bwerdy ar gyfer twf, yn cyfrannu mwy na £90bn y flwyddyn at yr economi[ii]. Roedd angen i bob un o’r cynigion partneriaeth ddangos sut y byddai’n sicrhau llwyddiant masnachol newydd er budd y DU gyfan ac yn dod â chynhyrchion, gwasanaethau a phrofiadau newydd i’r farchnad.

Bydd y gwaith sy’n cael ei sbarduno gan y partneriaethau hyn yn helpu i ddiogelu a gwella safle byd-eang arweiniol y DU yn y diwydiannau creadigol, sy’n allforio gwerth tua £46bn mewn nwyddau a gwasanaethau yn flynyddol - y sector sy’n tyfu gyflymaf yn economi’r DU[i].

O dan arweiniad Nesta, sy’n sefydliad arloesedd byd-eang, a phartneriaid ledled y DU, bydd Canolfan Polisi a Thystiolaeth newydd ar gyfer y sector yn cysylltu sefydliadau yn y diwydiannu creadigol, cymunedau ymchwil a llunwyr polisïau er mwyn datblygu tystiolaeth a dadansoddiadau sy’n gallu llywio penderfyniadau ar draws y diwydiant a chynnig sail ar gyfer polisïau yn y dyfodol.

Rhannu’r stori hon

Mae'r Ysgol yn ganolfan sydd ar flaen y gad ar gyfer addysgu ac ymchwil ym maes y cyfryngau.