Ewch i’r prif gynnwys

Dau Sgwâr Canolog yn barod ar gyfer ymrestru ym mis Medi

5 Gorffennaf 2018

Dau Sgwâr Canolog
Bydd yr Ysgol yn croesawu myfyrwyr i Ddau Sgwâr Canolog am y tro cyntaf cyn bo hir.

Ym mis Medi bydd yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant yn agor drysau ei gartref newydd am y tro cyntaf.

Bydd pob myfyriwr sy'n cofrestru'r hydref hwn yn gwneud hynny yn Dau Sgwâr Canolog, a bydd amserlen newydd yn dyrannu darlithoedd a seminarau i ystafelloedd yn yr adeilad newydd.

Bydd y lleoliad newydd, ochr yn ochr â BBC Cymru a Trinity Mirror, yn helpu'r Ysgol i ehangu ar ei chysylltiadau presennol gyda chwmnïau cyfryngau lleol a chenedlaethol. Bydd hefyd yn helpu i gefnogi cyfleoedd lleoliadau gwaith ac yn gwella cyflogadwyedd myfyrwyr.

Pennod Newydd

"Bydd ein holl fyfyrwyr yn elwa ar y darlithfeydd, yr ystafelloedd seminar a’r mannau astudio newydd, tra bydd ein myfyrwyr ôl-raddedig yn elwa ar ein buddsoddiad mewn cyfleusterau cynhyrchu." dywedodd yr Athro Richard Sambrook, Cyfarwyddwr Canolfan yr Ysgol ar gyfer Newyddiaduraeth.

"Yn ogystal â chwe ystafell newyddion a nifer o ystafelloedd golygu fideo, bellach bydd gennym ddwy stiwdio deledu a dwy stiwdio radio. Bydd hyn yn hwb enfawr i’n gallu i gynnig profiad cynhyrchu arloesol."

"Rydym yn hynod gyffrous am yr hyn y byddwn yn gallu ei gynnig i'n myfyrwyr newydd, a'r myfyrwyr sy'n dychwelyd ymhen ychydig fisoedd."

"Rydym yn hynod gyffrous am yr hyn y byddwn yn gallu ei gynnig i'n myfyrwyr newydd, a'r myfyrwyr sy'n dychwelyd ymhen ychydig fisoedd."

Yr Athro Richard Sambrook Director - Centre for Journalism

Cymerwch gipolwg tu mewn

Ble ydym ni?

O ganol mis Medi 2018 bydd staff gweinyddol ac addysgu yn cael eu lleoli yn Dau Sgwâr Canolog a bydd yr holl weithgareddau sy'n gysylltiedig ag addysgu, gan gynnwys cofrestru, yn cael eu cynnal yno.

Cyfeiriad yr ysgol fydd Dau Sgwâr Canolog, Sgwâr Canolog, Caerdydd, CF10 1FS.

Rhannu’r stori hon