Ewch i’r prif gynnwys

Ydy addysg cyfrwng Cymraeg yn effeithio ar ddyheadau?

01 Awst 2018

student writing

Beth yw effaith addysg cyfrwng Cymraeg ar ddyheadau pobl ifanc yng nghymoedd de Cymru?

Bydd Dr Siôn Llewelyn Jones o Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd yn trafod y cwestiwn hwn mewn sgwrs ym mhabell Prifysgol Caerdydd yn yr Eisteddfod Genedlaethol ddydd Llun 6 Awst (15.00).

Dywedodd: "Ceir rhagdybiaeth fod ysgolion cyfrwng Cymraeg de ddwyrain Cymru'n sefydliadau addysgol hynod lwyddiannus.

"Fodd bynnag, ychydig o ymchwil sydd wedi'i wneud yn edrych ar sut y gallai'r ysgolion hyn ddylanwadu ar uchelgais pobl ifanc at y dyfodol.

"Un o ganfyddiadau'r ymchwil oedd bod gwahaniaethau rhwng dyheadau pobl ifanc a fynychodd yr ysgol cyfrwng Cymraeg a'r ysgol cyfrwng Saesneg.

"Byddaf yn trafod i ba raddau mae mynychu ysgol cyfrwng Cymraeg neu ysgol cyfrwng Saesneg yn dylanwadu ar ddyheadau pobl ifanc."

Mae cyflwyniad Dr Jones yn seiliedig ar ganfyddiadau ymchwil a gynhaliwyd ganddo i ddyheadau disgyblion ym mlwyddyn olaf addysg orfodol (blwyddyn 11).

Ychwanegodd: "Yn ogystal, mae'n bwysig edrych ar yr effaith y gallai addysg cyfrwng Cymraeg ei gael ar ddyheadau pobl ifanc oherwydd mae Llywodraeth Cymru'n bwriadu ehangu addysg cyfrwng Cymraeg fel rhan o'i strategaeth i gynyddu'r nifer o siaradwyr Cymraeg i filiwn erbyn 2050."

Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi bod ysgolion yn allweddol i gyflawni'r targed yn llwyddiannus.

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol 2018 ym Mae Caerdydd rhwng 3-11 Awst.

Rhannu’r stori hon

Dewch draw i'n digwyddiadau sy'n rhedeg drwy'r wythnos mewn mannau ledled y maes.