Ewch i’r prif gynnwys

Cydnabyddiaeth RTPI am 'wasanaeth rhagorol'

12 Gorffennaf 2018

Llun o Dr Neil Harris yn derbyn tystysgrif gan Victoria Hills, Prif Weithredwr yr RTPI
Dr Neil Harris gyda Victoria Hills, Prif Weithredwr yr RTPI

Mae Dr Neil Harris wedi ennill Gwobr Gwasanaeth Rhagorol y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI) 2018, mewn cydnabyddiaeth o'i gyfraniad sylweddol at ei waith a chefnogaeth ei egwyddorion.

Mae Dr Harris, Uwch-ddarlithydd yn Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio Prifysgol Caerdydd, yn ymchwilydd uchel ei barch sy'n canolbwyntio ar ddefnyddio'r fframweithiau cysyniadol er mwyn deall offerynnau a gweithrediad y system gynllunio statudol yn well.

Mae wedi bod yn eiriolwr dros y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol am gyfnod hir, yn benodol yng Nghymru, lle bu'n ymwneud â Bwrdd Rheoli Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol Cymru a'r Fforwm Polisi ac Ymchwil. Mae hefyd wedi bod yn aelod o Banel Partneriaeth ac Achrediad y Sefydliad Brenhinol Cynllunio Trefol yn 2007.

Wrth ymateb i'r newyddion am ei fuddugoliaeth, dywedodd Dr Harris: "Mae hyn yn annisgwyl ond yn anrhydedd rwy'n mawr groesawu. Hoffwn ddiolch i'r Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol am gydnabod fy eiriolaeth ar gyfer gweledigaeth ac uchelgais y Sefydliad wrth gefnogi cynllunio a’r proffesiwn cynllunio ledled Cymru a'r DU.

Mae'r Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol yn hyrwyddo ein diwydiant, ac yn gwneud gwaith gwych yn codi ei broffil a chyfathrebu gwerth ac effaith y cynllunwyr i gymunedau lleol, cymdeithasau ehangach a'r economi."

Derbyniodd Dr Harris ei wobr yng Nghynhadledd Cynllunio Cymru y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol ym mis Mehefin 2018.

Rhannu’r stori hon

Mae'r Ysgol yn defnyddio meddwl beirniadol a gwybodaeth ymarferol i ddatrys problemau economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol er mwyn mynd i'r afael â’r heriau mawr y mae cymdeithasau dynol a lleoedd yn eu hwynebu heddiw.