Ewch i’r prif gynnwys

Canu Corawl Cymreig Cyfoes gan y Grŵp Cerddoriaeth Gyfoes

29 Mehefin 2018

Cardiff University's Contemporary Music Group singing in St Augustine's Church Penarth

Yn ddiweddar, perfformiodd Grŵp Cerddoriaeth Gyfoes Prifysgol Caerdydd gyngerdd cerddoriaeth gorawl gyfoes Gymreig yn Eglwys Sant Awstin, Penarth.

Yn ystod wythnos 18 Mehefin, recordiodd y Grŵp ddetholiad o waith corawl newydd gan gyfansoddwyr Cymreig yn yr Eglwys, ac arweiniodd at berfformiad ddydd Sadwrn 23 Mehefin, gyda chyfansoddwyr llawer o’r darnau a berfformiwyd yn y gynulleidfa.

Mae’r rhaglen, a luniwyd gan gyfarwyddwr yr ensemble, Dr Robert Fokkens, yn rhoi cipolwg ar hyd a lled gweithgaredd cerddoriaeth greadigol yng Nghymru heddiw. Roedd perfformiadau’n cynnwys cyfansoddiadau gan Max Davies, Guto Puw, Rhian Samuel ac Eloise Gynn. Cefnogwyd y perfformiad gan yr Ysgol Cerddoriaeth a grant gan gronfa Loteri “Rhaglennu Cerddoriaeth Gymreig” Tŷ Cerdd.

Yn ôl adolygiad o’r perfformiad gan Seen and Heard International, “Roedd y darnau byrion, gan fwyaf, yn cyflwyno amrywiaeth eang o arddulliau a thechnegau ag iddynt apêl eang ac wedi denu cynulleidfa oedd, er yn fach, heb ei chyfyngu’n gyfan gwbl i gorff dethol o aficionados.

“Gwobrwywyd y gynulleidfa hon gan berfformiadau oedd, ar y cyfan, yn ardderchog, gan gorff o fyfyrwyr (hynny yw, nid cantorion proffesiynol) oedd yn amlwg wedi paratoi’n drylwyr o dan arweiniad arbenigol Robert Fokkens. Roeddwn yn falch o glywed bod nifer o’r darnau oedd a berfformiwyd wedi’u cynnwys ar CD fydd ar werth maes o law, ac a gafodd ei chreu yn ystod yr wythnos cyn y gyngerdd hon.”

Yn ôl Dr Robert Fokkens, Cyfarwyddwr y Grŵp Cerddoriaeth Gyfoes: “Roedd ein myfyrwyr fu’n perfformio yn gwbl eithriadol o ran eu hymrwymiad, wrth ganolbwyntio ac fel cerddorion drwy gydol y prosiect.”

Caiff CD o’r recordiadau eu rhyddhau gan Tŷ Cerdd yn hwyrach eleni.

Rhannu’r stori hon

Mae'r Ysgol yn cynnig amgylchedd cynhalgar lle gall myfyrwyr a staff weithio gyda’i gilydd ar amrywiaeth mawr o feysydd ysgolheictod cerddorol, cyfansoddi a pherfformio.