Ewch i’r prif gynnwys

Myfyriwr PhD yn ennill gwobr ymchwil fawreddog ar ddechrau ei gyrfa

14 Mai 2018

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Myfyrwraig PhD yn derbyn gwobr am y papur orau gan gynrychiolydd o Gymdeithas Astudiaethau Tai
Hannah Browne Gott yn derbyn Gwobr Valerie Karn

Mae myfyriwr PhD o Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio Prifysgol Caerdydd, Hannah Browne Gott, wedi ennill Gwobr Ymchwilydd ar Ddechrau ei Yrfa Valerie Karn 2018 y Gymdeithas Astudiaethau Tai.

Mae Gwobr Valerie Karn wedi'i henwi er anrhydedd Athro Tai blaenorol Prifysgol Manceinion a oedd yn hyrwyddo pwysigrwydd ymchwil i herio a newid polisïau tai. Mae'r wobr, sy'n cael ei rhoi'n flynyddol, yn cydnabod y papur gorau sy'n gysylltiedig â thai gan academydd ar ddechrau ei yrfa.

Mae Hannah ym mlwyddyn gyntaf ei hastudiaethau PhD ac mae wedi ei hariannu gan efrydiaeth y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (yr ESRC) trwy Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru ac ysgoloriaeth ar y cyd rhwng yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio a'r Rhwydwaith Ymchwil Data Gweinyddol (ADRN). Mae ei phapur llwyddiannus - Housing rights, homelessness prevention and a paradox of bureaucracy? - wedi cael canmoliaeth gref gan y beirniaid. Fel rhan o'r wobr, a gyhoeddwyd yn ystod cynhadledd flynyddol y Gymdeithas Astudiaethau Tai, bydd Hannah yn derbyn cymorth proffesiynol i gynhyrchu a lledaenu'r papur buddugol.

Yn eu dyfarniad, dywedodd y beirniaid: "Cawsom gystadleuaeth gref iawn a chyflwynwyd gwaith rhagorol, ond eich papur chi oedd dewis clir yr is-bwyllgor ar sail ei fethodoleg gadarn, ymgysylltiad ardderchog â'r theorïau, ac ansawdd da'r iaith ysgrifenedig."

Wrth ymateb i'r newyddion, dywedodd Hannah: "Rydw i wrth fy modd, mae derbyn Gwobr Valerie Karn 2018 a chael cydnabyddiaeth fel hyn i fy ngwaith yn fraint.

"Dim ond rhai misoedd yn ôl dechreuais i fy astudiaethau PhD, ond fy nod yw archwilio'r berthynas rhwng gwasanaethau digartrefedd, iechyd a throseddu er mwyn cael dealltwriaeth well o'r effaith y mae ymyriadau digartrefedd yn eu cael ar ddefnydd o ofal iechyd a gweithgareddau troseddol. Mae ennill y wobr hon a chael adborth mor gadarnhaol gan y panel o feirniaid yn galonogol iawn."

Fe wnaeth Dr Peter Mackie, sy'n arbenigwr cydnabyddedig ym maes digartrefedd a chysgu ar y stryd, ac yn goruchwylio ymchwil Hannah yn yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, gynnig llongyfarchiadau: "Dylai Hannah fod yn falch iawn o'i chyflawniad ac o gael ei dewis fel ymchwilydd addawol iawn ar ddechrau ei gyrfa. Rwy'n edrych ymlaen at gefnogi Hannah drwy ei hastudiaethau PhD a gwylio ei datblygiad fel ymchwilydd ac academydd."

Teitl gwaith presennol traethawd ymchwil Hannah yw: Exploring pathways through a rights-based homelessness system: disentangling the relationship between homelessness services, health and crime.

Rhannu’r stori hon

Mae'r Ysgol yn defnyddio meddwl beirniadol a gwybodaeth ymarferol i ddatrys problemau economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol er mwyn mynd i'r afael â’r heriau mawr y mae cymdeithasau dynol a lleoedd yn eu hwynebu heddiw.