Ewch i’r prif gynnwys

Cynfyfyriwr yn edrych ar hanes cyfrinachol Tchaikovsky

26 Ebrill 2018

Adam Wynter, double bass player in the Philharmonic Orchestra, with journalist Jamie Wareham
Adam Wynter yn siarad â’r newyddiadurwr Jamie Wareham

Mae un o gynfyfyrwyr yr Ysgol Cerddoriaeth, Patrick Reardon-Morgan, wedi arwain partneriaeth newydd rhwng Cerddorfa Philharmonia a Gay Star News.

Mae’r prosiect yn cynnwys cyfweliad gyda chwaraewr bas Philharmonia, Adam Wynter, yn ogystal ag erthygl sy’n archwilio hanes queer un o ffigurau diwylliannol mwyaf eiconig Rwsia, Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

Yn y ffilm, mae’r newyddiadurwr Jamie Wareham yn siarad ag Adam am fod yn hoyw yn y diwydiant cerddoriaeth glasurol, yn ogystal â’i fyfyrdodau ar waith Tchaikovsky.

Mae Patrick a Jamie wedi ysgrifennu darn ar gyfer Gay Star News hefyd yn trin a thrafod cerddoriaeth Tchaikovsky mewn perthynas â’i gyfunrhywiaeth yn Rwsia’r 19eg ganrif.

Cynhyrchwyd y ffilm fer a’r erthygl yn rhan o Digital Pride 2018, gŵyl wythnos o hyd o ffilmiau a rhaglenni nodwedd, a grëwyd er mwyn rhoi llais i bobl LGBT+ nad ydynt yn gallu mynd i ddigwyddiad Pride mewn person.

Cynhelir Digital Pride 2018 rhwng 23 a 28 Ebrill.

Mae Jamie Wareham siarad ag Adam Wynter am fod yn hoyw yn y diwydiant cerddoriaeth glasurol.

Wrth sôn am y prosiect, dywedodd Patrick “mae wedi bod yn bleser gweithio gydag un o sêr Gay Star News er mwyn taflu goleuni ar hanes hoyw hynod o ddiddorol Tchaikovsky, a chysylltu hynny â straeon cerddorion LGBT+ sy’n gweithio yn y diwydiant heddiw.

“Mae etifeddiaeth queer lewyrchus iawn gan ein celfyddyd, ac rwyf wrth fy modd yn helpu i amlygu’r etifeddiaeth hon.

Graddiodd Patrick o’r Ysgol Cerddoriaeth yn 2015 ac erbyn hyn ef yw rheolwr Ffrindiau a Rhoddion Ar-lein Cerddorfa Philharmonia.

Rhannu’r stori hon

Mae'r Ysgol yn cynnig amgylchedd cynhalgar lle gall myfyrwyr a staff weithio gyda’i gilydd ar amrywiaeth mawr o feysydd ysgolheictod cerddorol, cyfansoddi a pherfformio.