Ewch i’r prif gynnwys

Syniadau’r myfyrwyr yn tanio gwobrau SPARK

12 Ebrill 2018

SPARK group awards

Mae myfyrwyr a’u syniadau busnes arbennig yn dathlu ennill yng Ngwobrau SPARK cyntaf Prifysgol Caerdydd.

Roedd y noson wobrwyo yn arddangos enghreifftiau o arloesedd gan gynnwys cynwysyddion storio bwyd cywasgedig, technoleg arbed ynni i leihau tlodi tanwydd mewn cartrefi, a system tocynnau ar-lein ar gyfer clybiau pêl-droed i fynd i'r afael â gwerthiant tocynnau ar y farchnad ddu.

Roedd y Gwobrau yn gyfle i fyfyrwyr a chynfyfyrwyr gystadlu am werth £20,000 o arian parod a chefnogaeth. Cafodd y digwyddiad ei drefnu gan Fenter a Dechrau Busnes Prifysgol Caerdydd, a Stifyn Parry oedd y cyflwynydd ar y noson.

Cyflwynodd S3 Advertising £3,000 a phecyn ymgynghori gan fyd diwydiant i CAUKIN, grŵp dylunio dan arweiniad myfyrwyr sy’n ymchwilio, dylunio ac adeiladu prosiectau adeiladu cymdeithasol bychain yn rhanbarthau de-ddwyrain Asia a'r Cefnfor Tawel yn bennaf.

“Rydym yn ddiolchgar iawn i fod wedi ennill Menter eto,” meddai Joshua Peasley, o CAUKIN. Mae gwaith Menter Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn rhoi hwb gwirioneddol i’r busnes ac rydym yn annog yr holl fyfyrwyr i fynd ar drywydd eu syniadau gyda’r tîm. Bydd yr arian yn mynd tuag at hyfforddi mwy o aelodau’r tîm er mwyn datblygu eu sgiliau adeiladu ymhellach fel y gallwn helpu mwy o gymunedau dramor."

Enillodd Samuel Stainton a’i dîm a’u cwmni ‘Tŷ Ni’ wobr o £2,000 am gynllun busnes gwych sy'n ceisio lleihau tlodi tanwydd yn y DU. Drwy ddarparu technoleg arbed ynni er mwyn defnyddio llai o ynni, mae cangen gymdeithasol Tŷ Ni yn gosod blychau am bris gostyngol mewn tai a ystyrir yn 'dlawd o ran tanwydd.' Mae'r fenter wedi ei threialu'n llwyddiannus yn ardal Grangetown, Caerdydd.

Meddai Sam: "Mae ennill cysyniad SPARK yn gyfle anhygoel i mi a Tŷ Ni. Mae wedi cadarnhau’r ffaith fod potensial i’n prosiect. Caiff yr arian ei ddefnyddio i brynu stoc a allai ddod yn rhan o’n cynnyrch a’i ddefnyddio i ddylunio’r côd newydd ar gyfer deall ynni.”

Cyflwynwyd Gwobr Entrepreneur y Dyfodol, a noddir gan Sefydliad Alactrity, i Ommlayla Gilani, a enillodd arhosiad i ddau yng ngwesty Celtic Manor. Mae Ommelyla yn sefydlu ei chwmni VFX ei hun, sy'n arbenigo mewn ffilmio fideos a graffigwaith symudol.

Enillodd y myfyriwr Paddy Gardner wobr Gwneud Gwahaniaeth am ei waith gydag Enactus Caerdydd i roi tystysgrifau achrededig o Brifysgol Caerdydd i ffoaduriaid a cheiswyr lloches o Gymru ac am ehangu'r tîm i gynnwys prosiectau sy’n ymwneud â gwastraff bwyd gyda’u cwmni Coffee Candle Company.

Cyflwynwyd gwobr Cynfyfyriwr Entrepreneuraidd i George Pearce a sefydlodd IAMP Media, sef ymgynghorwyr arbenigol ar gyfer datblygu’r we. Pum mlynedd ers graddio yn y Brifysgol, mae George bellach yn cyflogi 12 o weithwyr cyfwerth ag amser llawn a dau fusnes cynaliadwy sy’n gwneud elw.

Yn ôl Sean Hoare, Rheolwr Dros Dro Menter Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd: "Mae ein gwobrau SPARK cyntaf erioed wedi helpu i arddangos amrediad a dyfnder y syniadau a ddatblygwyd gan ein myfyrwyr entrepreneuraidd dawnus. Nid yn unig y maent yn helpu i adeiladu busnesau masnachol, maent hefyd yn ymdrechu i fynd i'r afael â materion cymdeithasol yng Nghymru a thramor."

Noddwyd SPARK 2018 gan Brifysgolion Santander, S3 AdvertisingTramshedTechPaperclip.

Rhannu’r stori hon