Ewch i’r prif gynnwys

Pwy oedd yn gwisgo’r trowsus?

22 Tachwedd 2017

Trousers

Menywod mewn Trowsus: Mae'r Archif Gweledolyn cyfunodelweddau o flwmers, closau pen-glin, culottes a phob math o wisgoedd fforchog neu 'ranedig' i adrodd stori menywod sy'n gwisgo trowsus drwy oriel ar-lein o ddelweddau digidol sy’n ymestyn dros ganrif.

Mae'r delweddau yn yr archif yn cynnig cyfrif gweledol o’r ystyron cymhleth ac weithiau anghyson a gynrychiolir gan fenywod 'sy’n gwisgo trowsus' o'r 1850au hyd at yr 1960au. Maent yn cynnig cofnod dadlennol o’r newidiadau diwylliannol, hanesyddol a gwleidyddol cofiadwy a effeithiodd ar fywydau menywod yn ystod y cyfnod hwn.

Bydd yr adnodd digidol arloesol o ddefnydd i fyfyrwyr, athrawon ysgol, ymchwilwyr a’r rhai sydd â diddordeb cyffredinol yn hanes rhywedd a gwisgoedd.

Gwahoddir aelodau o'r cyhoedd i gyflwyno eu ffotograffau eu hunain o berthnasau yn gwisgo trowsus drwy ebost ar gyfer adran ‘Pwy wisgodd y trowsus?’ yr archif.

Lansiwyd y gwaith arloesol hwn gan Dr Becky Munford, Darllenydd Llenyddiaeth Saesneg yn yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth yn ystod wythnos #ArchwilioArchifau

Eglurodd Dr Munford, “Mae menywod sy’n gwisgo trowsus, gan gynnwys pobl fel Siân d'Arc ac Amelia Bloomer, neu Mary Edwards Walker a Marlene Dietrich, wedi bod yn gysylltiedig â chyfnodau o aflonyddwch cymdeithasol a gwleidyddol, rhyddid menywod, syniadau radicalaidd, arloesedd esthetig a rhyddid erotig."

"Mae’r ymateb wedi bod yn wych yn barod i'r cais am ddelweddau ar gyfer adran Pwy wisgodd y trowsus yr archif?", meddai Dr Munford.

"Dyma un o rannau mwyaf cyffrous a gwerthfawr y prosiect gan fod sawl stori sy’n cyffwrdd â'r galon wedi deillio o’r ffotograffau hyn. Hoffwn glywed gan unrhyw un sydd â llun i’w rannu neu stori i’w adrodd."

Dr Becky Munford Reader

Cafodd Menywod mewn Trowsus: Archif Gweledol ei lansio yn ystod wythnos dathlu archifau ar draws y byd, #ArchwilioArchifau (18-26 Tachwedd) yng Nghasgliadau Arbennig ac Archifau Prifysgol Caerdydd.

Mae'r prosiect hefyd yn cynnwys arddangosfa ar-lein o waith gwreiddiol Astride Two Worlds gan Anne Thalheim, a ysbrydolwyd gan brosiect Dr Munford. Roedd arddangosfa arbennig o Drowseri o gasgliad tecstilau Amgueddfa Cymru yn cael ei harddangos yn benodol ar y noson lansio.

Gallwch ddarllen y newyddion diweddaraf am Menywod mewn Trowsus drwy ddilynyr archif ar Twitter.

Mae Dr Becky Munford yn addysgu ac yn ymchwilio i faes ysgrifennu modern a chyfoes menywod, astudiaethau rhyw a hanes gwisg a ffasiwn. Mae wrthi’n ysgrifennu Making Strides: a Literary and Cultural History of Women in Trousers., a hi hefyd yw awdur Decadent Daughters and Monstrous Mothers: Angela Carter and European Gothic a chyd-awdur Feminism and Popular Culture: Investigating the Postfeminist Mystique.

Rhannu’r stori hon

Mae'r Ysgol yn cyfuno'r safonuchwaf o ddysgu gydag ymagweddau unigryw at ein diddordebau craidd ym meysydd iaith, cyfathrebu, llenyddiaeth, damcaniaeth feirniadol ac athroniaeth.