Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Rydym yn darparu’r arloesi a chreu’r dechnoleg nad yw ar gael eto.

Mae ein hymchwil wedi'i seilio ar dri maes allweddol:

Adnoddau

Rydym yn deall yr adnoddau sydd ar gael i ni ar gyfer cyflawni sero net.

Lliniaru

Rydym yn gofyn a yw'n bosibl lliniaru’r effeithiau ar yr hinsawdd trwy ddefnyddio gwyddoniaeth a pheirianneg.

Transition

Rydym yn cefnogi'r pontio teg hirdymor at economi wyrddach.

Themâu ymchwil

O fewn y meysydd allweddol hyn mae nifer o themâu ymchwil sy'n rhoi ffocws i’n hymchwil ac sy’n arddangos yr uchafbwyntiau hefyd o ran ein hymchwil. Ein themâu craidd yw meysydd lle mae gennym fàs critigol sy'n arwain yn rhyngwladol, hyn trwy ystod o nifer o ymchwilwyr unigol.

Dyma nhw:

Dal a storio carbon

Arweinydd thema:

Picture of Roberto Loza Espejel

Dr Roberto Loza Espejel

Tiwtor mewn Daeareg Strwythurol Gymhwysol

Email
LozaEspejelR@caerdydd.ac.uk

Catalysis

Arweinydd thema:

Picture of Alberto Roldan Martinez

Dr Alberto Roldan Martinez

Uwch Ddarlithydd mewn Cemeg Catalytig a Chyfrifiadurol

Telephone
+44 29208 74356
Email
RoldanMartinezA@caerdydd.ac.uk

Lled-ddargludyddion cyfansawdd

Arweinydd thema:

Metelau critigol

Arweinydd thema:

Picture of James Lambert-Smith

James Lambert-Smith

Darlithydd mewn Daeareg Archwilio ac Adnoddau

Telephone
+44 29208 74323
Email
Lambert-SmithJ@caerdydd.ac.uk

Egni a dadansoddi systemau yn eu cyfanrwydd

Arweinydd thema:

Picture of Muditha Abeysekera

Dr Muditha Abeysekera

Darlithydd mewn Systemau Ynni

Telephone
+44 29208 70667
Email
AbeysekeraM@caerdydd.ac.uk

Amgylchedd Adeiledig Carbon Isel

Arweinydd thema:

Datrysiadau sy'n seiliedig ar natur

Arweinydd thema:

Trawsnewid polisïau a’r gymdeithas

Arweinydd thema:

Asesiadau techno-economaidd ac o gylchoedd bywyd

Arweinydd thema:

Tanwyddau di-garbon

Arweinydd thema: