Ewch i’r prif gynnwys

Themâu

Mae angen therapïau newydd arnom i allu cynnal poblogaeth iach yn ein byd modern.

Mae ein hymchwil yn cwmpasu meysydd darganfod cyffuriau ar draws sbectrwm niwrowyddoniaeth, iechyd meddwl a chanser.

Iechyd meddwl

Mae'r Sefydliad Cydweithio a Datblygu Economaidd yn amcangyfrif bod cost economaidd cyflyrau iechyd meddwl yn y DU rhwng £70 a £100 biliwn bob blwyddyn. Trwy optimeiddio therapïau, gallwn effeithio’n sylweddol ar fywydau cleifion a’r sector gofal iechyd.

Mae ein hymchwil yn dod o hyd i opsiynau newydd ar gyfer trin cyflyrau iechyd meddwl, gan gynnwys sgitsoffrenia a gorbryder.

Niwrowyddoniaeth

Mae tîm amlddisgyblaethol o arbenigwyr yn cynnal ein hymchwil, er mwyn inni allu mynd i’r afael â heriau iechyd mwyaf ein hoes.

Mae gwyddonwyr o fewn ein Sefydliad yn gweithio gyda chydweithwyr o bob rhan o'r Brifysgol, ynghyd â diwydiant, er mwyn trosi gwyddoniaeth flaengar ar fainc labordy yn driniaeth ar erchwyn gwely’r claf.

Trwy ein hymchwil, ein nod yw cyflwyno triniaethau newydd ac arloesol ar gyfer cyflyrau niwrolegol fel clefyd Huntington a syndrom X fregus.

cancer t-cell

Oncoleg

Er bod triniaethau canser a chyfraddau goroesi pum mlynedd yn gwella, does dal dim therapïau effeithiol ar gyfer pob tiwmor.

Mae gennym bortffolio cadarn o brosiectau sy’n canolbwyntio ar wella triniaethau canser. Rydym yn gweithio ar ddatblygu a chanfod targedau canser effeithiol er mwyn cynhyrchu triniaethau canser personol - lleihau sgil-effeithiau a gwella deilliannau pobl sydd â chanser.