Ewch i’r prif gynnwys
Yr Athro Simon Ward

Yr Athro Simon Ward

Cyfarwyddwr, Y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
wards10@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6984
Campuses
Room 0.24, Main Building
Siarad Cymraeg
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwg

Yr Athro Simon Ward yw Athro Sêr Cymru ym maes Darganfod Cyffuriau Trosiadol, ac ef yw Cyfarwyddwr y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.   Nod y sefydliad, sy'n fuddsoddiad pwysig mewn gwyddoniaeth darganfod cyffuriau, yw trosi dealltwriaeth newydd o fecanweithiau clefydau ar lefel Caerdydd, Cymru ac yn rhyngwladol er mwyn datblygu dulliau gweithredu newydd therapiwtig ar gyfer cleifion sydd angen gwell opsiynau triniaeth.

Mae’r Athro Ward wedi arwain timau prosiect amlddisgyblaeth a grwpiau cemeg meddyginiaethol o gychwyn prosiectau darganfod cyffuriau hyd at yr astudiaethau clinigol, gan gyflwyno moleciwlau lluosog i’w datblygu’n glinigol ar gyfer amrywiaeth eang o glefydau. Mae ganddo gryn brofiad o drwyddedu i mewn ac allan yn llwyddiannus, diwydrwydd dyladwy, ymgyfreitha ynghylch patentau a chreu cytundebau masnachol.

Bywgraffiad

Mae gan yr Athro Ward Athro MA yn y Gwyddorau Naturiol a PhD mewn cemeg organig synthetig o Brifysgol Caergrawnt, y Deyrnas Unedig. Mae ganddo brofiad eang o ddarganfod cyffuriau mewn cwmnïau fferyllol mawr, biodechnoleg ac academia (GlaxoSmithKline, BioCrea GmbH, Knoll Pharmaceuticals, Vernalis, Chiroscience, Prifysgol Sussex, Prifysgol Caerdydd) a phrofiad arbenigol o ddarganfod a datblygu cyffuriau ar gyfer cleifion â salwch niwrolegol a seiciatrig ac yn erbyn canser.   Yn 2010, ar ôl gyrfa ymchwil mewn diwydiant, ymunodd yr Athro Ward â Phrifysgol Sussex i gychwyn grŵp darganfod cyffuriau trosiadol, a lwyddodd i dyfu’n ganolfan â mwy na 60 o staff a myfyrwyr drwy godi dros £35M ar gyfer portffolio o dargedau niwrowyddoniaeth ac oncoleg.

Ymhlith ei rolau allanol, mae’r Athro Ward yn:

Mae Simon yn un o Gymrodorion y Gymdeithas Gemeg Frenhinol, yn Gemegydd Siartredig, ac yn Wyddonydd Siartredig (FRSC CChem CSci).

Cyhoeddiadau

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2000

1999

1998

1997

1993

0

Yr Athro Ward yw’r Prif Ymchwilydd ar gyfer y dyfarniadau grant byw canlynol:

  • Dylunio a datblygu modylyddion derbyn AMPA gyda phroffil diogelwch llawer gwell, fel cyffuriau newydd ar gyfer trin y camweithredu gwybyddol sy’n gysylltiedig â sgitsoffrenia ac anhwylderau CNS eraill (Ymddiriedolaeth Wellcome; £4.1M)
  • Adnabod cyfansoddion offer i ddiffinio swyddogaeth serine racemase yn yr ymennydd (dyfarniad CASE Diwydiannol BBSRC gydag Evotec; £108,000)
  • Adnabod Atalyddion Nerthol a Detholus Trypanosomal Alternative Oxidase (dyfarniad CASE Diwydiannol BBSRC gyda Novartis; £110,000)
  • Llwyfan integredig ar gyfer dilysu targedau a darganfod cyffuriau er mwyn adnabod asiantau newydd sy’n targedu sefydlogrwydd genomau er mwyn trin canser (Ymddiriedolaeth Wellcome; £6.1M)

Mae’r Athro Ward yn gyd-Ymchwilydd ar gyfer y dyfarniadau grant byw canlynol:

  • Mecanweithiau aminoglycoside ototoxicity ac atgyweirio niwed cyffuriau mewn celloedd gwallt synhwyraidd: tuag at ddylunio strategaethau oto-amddiffynnol (MRC £1.9M; PY = Yr Athro Kros, Prifysgol Sussex)
  • Cymhlethdodau Protein anghyfatebol sy’n asio ar y pen a Sefydlogrwydd Genomau (CRUK; £1M; PY = Yr Athro Caldecott, Prifysgol Sussex)
  • Faliwm heb y llonyddu: Modylyddion derbyn BABAA ancsiolytig nad ydynt yn llonyddu ar gyfer trin anhwylderau gorbryder (MRC £1.6M; PY = Yr Athro Atack, Prifysgol Caerdydd)
  • Modylyddion derbyn α5-GABAA ar gyfer Trin Nam Gwybyddol sy’n gysylltiedig â Chlefyd Huntingdon (Ymddiriedolaeth Wellcome £3.1M; PY = Yr Athro Atack, Prifysgol Caerdydd)