Ewch i’r prif gynnwys

Amdanom ni

Cardiff Medicentre
Mae Medicentre Caerdydd ar gampws Parc y Mynydd Bychan yn Ysbyty Athrofaol Cymru.

Rydym yn gyfleuster modern sy'n cynnig mannau gweithio aml bwrpas a chymorth proffesiynol ar gyfer busnesau newydd ym maes biodechnoleg a thechnoleg feddygol.

Ers 1992 rydym wedi cynnig desgiau, swyddfeydd a labordai pwrpasol i amrywiaeth eang o gwmnïau. Ategir hyn gan dîm busnes gwybodus a bywiog ynghyd â bwrdd strategol amlwg a gweledigaethol.

Mae'r fenter ar y cyd rhyngom ni a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro wedi helpu llawer o fusnesau'r tenantiaid i lwyddo i gael mynediad i ecosystem y gofal iechyd a gwyddorau bywyd yn lleol ac yn fyd-eang.

"Mae Medicentre Caerdydd wedi darparu gofod cost-effeithiol i Cellesce, a'r hyblygrwydd i gael labordai a swyddfeydd, a'r gallu i ehangu wrth i’n cwmni dyfu. Mae lleoliad y Medicentre yn ddelfrydol; yn ganolog i Gaerdydd ac yn agos at ein partneriaid academaidd, clinigol a banc bio allweddol. Mae cefnogaeth a gwasanaeth rheolwyr a staff Medicentre wedi bod yn amhrisiadwy wrth i ni sefydlu ein gweithrediadau yma."
Victoria Marsh-Durban - Cellesce Limited