Ewch i’r prif gynnwys

Gweithio gyda ni

Cardiff Medicentre
Mae Medicentre Caerdydd yn gyfleuster ardderchog sy’n rhoi’r cyfle i chi ddatblygu eich ymchwil ac ehangu eich rhwydwaith proffesiynol.

Rydym yn falch ein bod wedi cefnogi llawer o gwmnïau biodechnoleg a thechnoleg feddygol oedd yn dechrau arni i fynd ymlaen i sefydlu gweithgareddau o bwys mewn cyfleusterau annibynnol nes ymlaen.

Byddwn yn parhau i fuddsoddi oherwydd ein bod ni'n gweld gwerth yr hyn rydym yn ei gynnig, bob dydd ac ym mhob tenant.

Ar hyn o bryd mae ein tenantiaid yn cynnwys:

"Mae tîm Medicentre wedi rhoi cefnogaeth eithriadol i ni dros y blynyddoedd. Mae wedi bod yn sylfaen ddelfrydol i weithredu, yn y dyddiau cynnar ac yn awr fel busnes sefydledig. Fel deorydd MedTech a BioTech llwyddiannus, mae'n cynnig yr amgylchedd perffaith i fusnesau ifanc ddatblygu eu hymchwil a throi syniadau'n gynhyrchion sy'n sefyll i gael effeithiau cadarnhaol iawn ar fywydau pobl."
Normal Wooley - Authentic World

Cysylltwch â ni

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn denant yn Medicentre Caerdydd, cysylltwch â:

Cardiff Medicentre