Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwiliad dan adran 17 Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 – 9 Mai 2017

Yn ôl llefarydd ar ran Prifysgol Caerdydd: Mae Prifysgol Caerdydd yn derbyn y canfyddiadau yn adroddiad Comisiynydd y Gymraeg.

Mae’r Brifysgol yn gweithio ei ffordd trwy’r argymhellion sydd yn yr adroddiad ac mae eisoes yn cymryd nifer o gamau rhagweithiol i fynd i'r afael â nhw.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i roi ei Chynllun Iaith Gymraeg ar waith yn llawn yn ogystal â bodloni gofynion Deddf yr Iaith Gymraeg.