Ewch i’r prif gynnwys

Partneriaid a noddwyr

Mae ymchwil dŵr croyw ar safle Llyn Brianne yn elwa wrth i ni gydweithio ar arbrofion gyda chyfleusterau partner a chasglu data o safleoedd maes cysylltiedig.

Partneriaid

Rydym yn rhan o rwydwaith ymchwil ehangach yn y DU. Mae pob partner yn cynnal cyfleusterau ymchwil dŵr croyw cyfannol. Mae hyn yn galluogi arbrofion ar draws amrywiaeth o amgylchoedd dŵr croyw. Mae'r cyfleusterau partner yn cynnwys:

Safleoedd ymchwil nentydd ac afonydd eraill a ddefnyddir gan Brifysgol Caerdydd:

  • Safloedd maes prosiect DURESS, rhwydwaith o safleoedd nentydd yr uwchdiroedd gyda data hanesyddol a data manwl diweddar cadwyni bwyd a geneteg.
  • Arolwg Dŵr Asid Cymru

Noddwyr

Mae'r sefydliadau canlynol wedi cyfrannu at Arsyllfa Llyn Brianne drwy roi arian yn uniongyrchol neu drwy ddarparu adnoddau eraill (e.e. data):