Ewch i’r prif gynnwys

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywioldeb ym mhob un o'n harferion a'n gweithgareddau.

Ein nod yw sefydlu diwylliant cynhwysol a chroesawgar sy’n sicrhau cyfle cyfartal i staff a myfyrwyr o bob oed, ethnigrwydd, anabledd, strwythur teuluol, rhywedd, cenedl, cyfeiriadedd rhywiol, hil, crefydd neu gred arall, a chefndir sosio-economaidd.

Dyfarnwyd Gwobr Efydd Athena SWAN i ni yn 2010, a chafodd ei hadnewyddu yn llwyddiannus yn 2015.

Mae'r wobr yn cydnabod ein hymrwymiad i gefnogi datblygiad gyrfa menywod ym mhob cam o lefel israddedig hyd at lefel athrawol.

School of Dentistry Athena Swan Application 2015

Read our Athena SWAN Silver application.