Ewch i’r prif gynnwys

Y Gymraeg

Bydd gallu siarad Cymraeg yn ddefnyddiol iawn yn ystod eich cwrs a drwy gydol eich gyrfa ym maes deintyddiaeth a gofal iechyd yng Nghymru. Mae sgiliau dwyieithog yn bwysig i gynnig y gofal gorau posibl i gleifion ledled Cymru.

Gwyliwch ein fideo Cymraeg am yr Ysgol Deintyddiaeth

Mae'r Ysgol Deintyddiaeth yn ymrwymedig i wella cyfleoedd i fyfyrwyr ddefnyddio'r Gymraeg. P'un a ydych chi'n medru’r Gymraeg neu'n awyddus i ddysgu, mae llawer o gyfleoedd ar gael i gefnogi a defnyddio eich sgiliau Cymraeg, gan gynnwys:

 • tiwtor personol sy'n medru’r Gymraeg yn rhan o'ch gofal bugeiliol
 • cyfleoedd i ysgrifennu aseiniadau neu sefyll arholiadau ysgrifenedig yn Gymraeg, os ydych yn dymuno
 • mynediad at gyfleoedd a gynigir gan Gangen Caerdydd o‘r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i ddefnyddio a datblygu eich sgiliau Cymraeg
 • clybiau cymdeithasol a chwaraeon ar gyfer myfyrwyr sy’n medru’r Gymraeg
 • cyrsiau iaith Cymraeg i Bawb er mwyn datblygu eich sgiliau Cymraeg
 • cyfle i rannu llety â siaradwyr Cymraeg eraill
 • cyfleoedd am swyddi rhan-amser i fyfyrwyr sy’n medru’r Gymraeg.

Mae’r staff yma yn hynod gefnogol ar yr ochr academaidd a chlinigol ac mae llawer o gyfleoedd i ddod i adnabod myfyrwyr yn yr un flwyddyn a thu hwnt trwy’r undeb myfyrwyr deintyddol (CDSS). Mae Caerdydd fel dinas yn berffaith i fyfyrwyr - cymysgedd perffaith o fwrlwm prif ddinas a diwylliant Cymreig. Yn ddiweddar, rwyf wedi gwirfoddoli i fod yn Llysgennad Cymraeg yr Ysgol Deintyddiaeth er mwyn hybu cyfleoedd Cymraeg o fewn yr ysgol. Rwyf wir yn mwynhau fy amser yn astudio yma yng Nghaerdydd, dewch i ymuno â ni!

Ioan Price, Myfyriwr BDS Blwyddyn 3

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Ein Cangen Caerdydd o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu addysg gyfrwng Cymraeg yn y Brifysgol. Gyda chefnogaeth ar gael gan ein cangen o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol gallwch:

 • gael ysgoloriaethau hyd at £3000
 • bod yn un o Lysgenhadon y Coleg Cymraeg
 • astudio ar gyfer Tystysgrif Sgiliau Iaith Gymraeg y Coleg Cymraeg
 • dod o hyd i gyfleoedd profiad gwaith.
Llysgenhadon

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mae cangen Caerdydd Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gyfrifol am ddatblygu hyfforddiant a chyfleoedd astudio cyfrwng Cymraeg yn y brifysgol.

Cymraeg i Bawb

Credwn y dylech gael y cyfle i ddysgu ieithoedd newydd wrth astudio gyda ni. Mae ein rhaglen Cymraeg i Bawb yn cynnig cyrsiau wythnosol a dwys.

Cysylltwch â ni

Os hoffech chi siarad â rhywun am astudio Deintyddiaeth neu Therapi Deintyddol a Hylendid a'r Gymraeg, cysylltwch â'n Rheolwr Darpariaeth Cymraeg: