Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan i'r Economi Greadigol

Rydym yn galluogi arloesi, yn cryfhau gwybodaeth ac yn ymgysylltu â diwydiant i feithrin ac ysgogi datblygiad cynaliadwy a theg yr economi greadigol.

Rydym yn magu dealltwriaeth o'r economi greadigol, yn cefnogi ei heffaith ac yn hyrwyddo ei datblygiad trwy waith ymchwil.

O fewn Canolfan yr Economi Greadigol, rydym yn canolbwyntio ar ddwy brif raglen waith ar hyn o bryd, Media Cymru (2022 - 2026) a Chaerdydd Creadigol (a sefydlwyd yn 2014). Dysgwch fwy am y rhaglenni hyn a phrosiectau eraill o'r gorffennol a'r presennol.

Mae ein tîm yn gweithio i alluogi arloesi, cryfhau gwybodaeth ac ymgysylltu â diwydiant trwy amrywiaeth o raglenni, prosiectau ac ymchwil. Darganfod mwy am y tîm.

Newyddion diweddaraf

Mae dau ddyn yn edrych ar ei gilydd ac yn ysgwyd llaw mewn ystafell gynadledda

Arbenigedd ymchwil ac arloesi Prifysgol Caerdydd

26 Hydref 2023

Arddangosfeydd Prifysgol Caerdydd yn Llundain

Sector y sgrîn yn derbyn hwb ariannol gwyrdd

20 Medi 2023

Media Cymru yn gweithio gyda Ffilm Cymru Wales i helpu’r diwydiant i gyflawni allyriadau carbon sero-net

Mae menyw â thelyn yn edrych i'r pellter â'r afon yn y cefndir.

Hwb ariannol i’r diwydiannau creadigol mewn tair ardal yn ne Cymru

18 Gorffennaf 2023

Mae Casnewydd, Sir Fynwy a Rhondda Cynon Taf wedi cael cyllid peilot i ddatblygu canolfannau newydd i helpu gweithwyr llawrydd a busnesau creadigol

Right quote

Pan fyddaf yn siarad am y diwydiannau creadigol, rwyf o hyd yn dweud ni ddylen fod yn siarad amdano o ran ei werth economaidd yn unig. Rydych chi'n elwa o fwy na hynny, sef gwerth diwylliannol a chymdeithasol. Rwy'n parchu'r pwyslais y mae Caerdydd yn ei roi ar hynny oherwydd mae’n ddatganiad o'r math o gymdeithas sifil rydych chi eisiau byw ynddi. Mae Caerdydd bellach yn glwstwr sylweddol iawn yn y diwydiannau creadigol. Wrth gynnwys Prifysgolion mewn arloesi - mae ymchwil gymhwysol prifysgolion yn gweithio gyda BBaChau i ysgogi arloesi, a’r gallu o addysg uwch i gynnull clwstwr a sgwrsio a’i gilydd, cydweithredu a’i gilydd, cystadlu mewn rhai ffyrdd ond cydweithredu yn y ffordd yr ydym yn sbarduno’r stori yn ei flaen, dyma rywbeth sydd yn hollol newydd. Mae potensial helaeth yma yng Nghaerdydd - dyma ddechrau arni.

Syr Peter Bazalgette Cyd-gadeirydd Cyngor y Diwydiannau Creadigol