Ewch i’r prif gynnwys

Cefnogi cydweithredu

Mae gennym amrywiaeth eang o bobl sy'n gweithio gyda'r economi greadigol ac yn ymchwilio iddi.

Mae gennym lu o gysylltiadau yn yr economi greadigol. Mae'r rhain yn cynnwys ieithyddion a chyfreithwyr sy'n gweithio gyda chwmnïau opera a theatr, artistiaid sy'n gysylltiedig ag iechyd a gofal cymdeithasol, a newyddiadurwyr sy'n flaenllaw yn y cyfryngau cymunedol. Mae tîm yr Economi Greadigol yn cefnogi ac yn datblygu'r gwaith hwn drwy annog cydweithio ym Mhrifysgol Caerdydd a thu hwnt.

Mae'r tîm hwn hefyd yn mapio economi greadigol Caerdydd. I wneud hyn, rydym yn cynnal gwaith ymchwil i amlygu'r bobl, y sefydliadau a'r busnesau hynny sy'n gweithio yn y diwydiannau creadigol, yn ogystal â phobl 'greadigol' sy'n gweithio mewn sectorau eraill.

Rydym yn bartneriaid ym mhrosiect REACT sy'n cyfnewid gwybodaeth yn yr economi greadigol. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi cynnal digwyddiadau ar gyfer ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerdydd gan gynnwys sesiynau am rwydweithio, arian ac artistiaid preswyl. Rydym hefyd yn ymchwilio i'r galw am le ar gyfer canolfan greadigol yng Nghaerdydd.

Ein rhwydwaith ymchwil

Mae Rhwydwaith Ymchwil Caerdydd Creadigol yn rhwydwaith rhyngddisgyblaethol sy'n ceisio cysylltu ymchwilwyr academaidd sydd â diddordeb yn yr economi greadigol. Academyddion o Brifysgol Caerdydd yw'r rhan fwyaf o aelodau'r rhwydwaith. Fodd bynnag, mae hefyd yn ceisio ymgysylltu â rhwydweithiau ymchwil eraill gan gynnwys ymchwilwyr ym Mhrifysgol De Cymru a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd, yn ogystal â'r rhai sy'n gweithio yn yr economi greadigol a rhanddeiliaid.

Ym mis Hydref 2015, lansiodd tîm yr Economi Greadigol rwydwaith ledled y ddinas ar gyfer pobl greadigol, sefydliadau a busnesau sy'n gweithio yn rhanbarth Caerdydd, sef Caerdydd Creadigol. Gyda'i gilydd, mae'r ddau rwydwaith yn cynnig cyfleoedd i ddatblygu mentrau arloesol, prosiectau a syniadau newydd. Rydym am i bobl ddysgu oddi wrth ei gilydd yn ogystal â chydweithio.

Mae ein rhwydwaith yn annog mwy o gydweithio ar draws Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol a thu hwnt drwy helpu i ddatblygu a hwyluso grwpiau bychain ar sail themâu ymchwil, yn hytrach na disgyblaethau academaidd.

Mae'r grwpiau sydd gennym ar hyn o bryd, a'r rhai sydd ar y gweill, yn cynnwys pobl sydd â diddordeb yn y meysydd canlynol:

 • diwylliannau digidol
 • talent a swyddi creadigol
 • yr economi greadigol a chwaraeon
 • lleoedd ar gyfer perfformiadau a gwyliau
 • delweddu tystiolaeth ac ymchwil
 • yr Iaith Gymraeg a chreadigrwydd yng Nghaerdydd
 • lles a chreadigrwydd
 • y cyfryngau cymdeithasol a rhyddid barn
 • eiddo deallusol

Gyda lwc, bydd y rhwydwaith ymchwil yn hwyluso gwell cyfathrebu rhwng ymchwilwyr academaidd sydd â diddordeb yn y meysydd hyn, yn ogystal â rhai eraill sy'n gysylltiedig â'r economi greadigol.

Ein tîm

Mae Dr Johann Gregory yn Gydymaith Ymchwil ar gyfer tîm yr Economi Greadigol. Mae wedi'i benodi i gydlynu gwaith Rhwydwaith Ymchwil Caerdydd Creadigol. Mae'r Athro Steve Blandford, Athro Emeritws ym Mhrifysgol De Cymru, yn cynnig canllawiau ynglŷn â'r cam hwn yn y prosiect fel ymgynghorydd.

Cysylltwch â Johann Gregory i gael rhagor o wybodaeth neu ymuno â Rhwydwaith Ymchwil Caerdydd Creadigol.

Creative Citizens

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

The Creative Citizens research project helped shape our thinking about Creative Cardiff and the Creative Economy Project.

It began life in a ‘sand-pit’ event at Birmingham University in the autumn of 2010, where almost 100 people - academics and those interested in working with academics - got together to explore ideas relevant to the Connected Communities programme, then recently launched by the UK research funding councils.

Out of the sandpit came a potential coalition of researchers, some ideas about partners and a theme.

In the following weeks, this sharpened to a project entitled Media, Community and the Creative Citizen, which asked the following research question: ‘how does creative citizenship generate value for communities within a changing media landscape; and how can this pursuit of value be intensified, propagated and sustained?’

Chair of Digital Economy at Cardiff University, Professor Ian Hargreaves, led a team from six universities: Cardiff University, University of Birmingham, Open University, Royal College of Art, Birmingham City University and Bristol UWE.

Research sites were identified in London, Birmingham, Bristol and South Wales, shaped around three themes: community journalism, creative networks and community planning and design.

Partners included Glasshouse Community Led Design, Nesta, Ofcom, Talk About Local, South Blessed, the Moseley Community Development Trust, The Mill (Walthamstow), Kentish Town Neighbourhood Forum and the Wards Corner Coalition.

We used a wide mix of research techniques; including surveys and interviews but with a particular focus upon co-created media ideas such as the application of web-based design to community planning procedures, and reverse-engineering from digital activities to physical media in local news. We ran countless events and interventions, ranging from a murder mystery experience to digitally visualised maps of community assets.

Lessons from the project

Lessons from the project that we have applied in our Cardiff-based creative economy work include:

 • In the creative economy, collaboration is king. Collaboration and co-creation between researchers and partners outside the university is demanding but value-adding when you get it right. Agreement, shared purpose and mutual understanding are what given creatively generated citizenship moves their novelty, legitimacy and power.
 • Digital media are essential to effective community interventions, so learn and use them. But don’t be afraid to modify digital media to your own needs and tastes or to ditch them if that is what user feedback says.
 • Both universities and communities have a part to play. Universities are important in the creative economy because they are vast sources of knowledge, experience and energy. But communities also have knowledge which is also essential for successful research. Respect!

If you would like to find out more about the Creative Citizens research project, the archived project website provides lots of leads.

Our book The Creative Citizen Unbound: how social media and DIY culture contribute to democracy, communities and the creative economy (ed. Hargreaves I and Hartley J) was published by Policy Press in 2016.

If you wonder what an old-fashioned book is doing in an aggressively digital world, try this online article: Creative Citizenship by the book: everyone, everything, everywhere.

Networking Creative Hubs

Word cloud for Cardiff creative hubs

Led by Cardiff University's Creative Economy team, this project sought to add value to existing partnerships, and to create new ones, by networking creative hubs – co-working spaces for small companies and freelancers – from across the Cardiff Capital Region.

The project connected creatives, entrepreneurs and digital innovators to share best practice, and provide peer support. Following an opening workshop at Cardiff University, the hubs took part in a ‘round robin’ exchange, with a representative from one hub visiting the next hub in the chain to create a series of opportunities to share experiences and raise questions.

A final knowledge sharing event at Welsh ICE (Innovation Centre for Enterprise) in Caerphilly concluded the formal part of the process, with the aim being that the hubs will continue to support networking between themselves.

The Networking Creative Hubs project was an opportunity for those already working in hubs to connect with others and establish new partnerships. It built on the Creative Cardiff Pop-Up Hub held at the Wales Millennium Centre in 2016. and the 2017 Cardiff Hub Crawl event with Rabble Studio, The Sustainable Studio and Tramshed Tech. It also included members of Hwyl Hub in Merthyr Tydfil and Indycube, which has offices across the Capital Region.

The project has successfully raised awareness of best practice in creative hubs, connecting hub managers with their counterparts and enabling them to learn from one another. Promisingly for the region's creatives and entrepreneurs, it has also seen the emergence of a collective voice for hubs in the city region.

The Creative Economy team continue to work with the creative community across the Capital Region. A wealth of information on hubs is available on the Creative Cardiff website.

Contact

The project was led by Professor Justin Lewis from the School of Journalism, Media and Culture.

Yr Athro Justin Lewis

Yr Athro Justin Lewis

Professor of Communication

Email
lewisj2@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 208 76341

Our research network

The Creative Cardiff Research Network is an interdisciplinary network which aims to connect academic researchers interested in the creative economy. The network is primarily made up of academics at Cardiff University, but it also seeks to engage with other research networks, including researchers at University of South Wales and Cardiff Metropolitan University, along with those who work in the creative economy and stakeholders.

In October 2015, our Creative Economy team launched a city-wide network for creative people, organisations and businesses working in the Cardiff region - Creative Cardiff. Together, the two networks provide opportunities to develop new ideas, projects and cutting-edge innovations. We aim for people to learn from each other and to work together.

Our network encourages more collaboration across the College of Arts, Humanities and Social Sciences and beyond by helping to develop and facilitate small groups based around research themes, rather than academic disciplines.

Existing and prospective groups include those interested in:

 • digital cultures
 • creative talent and employment
 • creative economy and sport
 • performance spaces and festivals
 • visualising evidence and research
 • Welsh language and creativity in Cardiff
 • wellbeing and creativity
 • social media and free speech
 • intellectual property

We hope the research network will facilitate better communication between academic researchers with interests in these and other areas related to the creative economy.

Our team

Dr Johann Gregory is a Research Associate for the Creative Economy team. He has been appointed to co-ordinate the work of the Creative Cardiff Research Network. Professor Steve Blandford, Emeritus Professor at the University of South Wales, is offering guidance on this phase of the project as a consultant.

Please get in touch with Johann Gregory if you would like to hear more, or join the Creative Cardiff Research Network:

Dr Johann Gregory

Dr Johann Gregory

Research Network Co-ordinator