Ewch i’r prif gynnwys

Diogelu Cymhleth Cymru

Gwybodaeth i unrhyw un sy'n pryderu am achosion o gamfanteisio’n droseddol ar blant.

Datblygwyd y wefan ar sail canfyddiadau ein hymchwil ar ôl siarad â phobl ifanc y camfanteisiwyd arnynt yn droseddol yng Nghymru, rhieni plant y camfanteisiwyd arnynt a gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant a theuluoedd mewn gwasanaethau awdurdod lleol a gwirfoddol ledled Cymru.

Dewch i wybod rhagor am gamfanteisio’n droseddol ar blant.

Cyngor i rieni sy'n pryderu bod eu plant yn destun camfanteisio troseddol ar blant.

Gwybodaeth am wasanaethau cymorth yn achos camfanteisio troseddol ar blant.