Ewch i’r prif gynnwys

Cymru ac Etholiadau Senedd Ewrop 2024

Dydd Mercher, 29 Mai 2024
Calendar 17:30-19:00

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

Wales and the European Parliamentary Elections

Gyda’r arolygon barn yn awgrymu cynnydd yn y gefnogaeth i bleidiau asgell dde, byddwn yn ystyried beth mae hyn yn ei olygu i wahanol agendâu Ewropeaidd fel y Fargen Werdd Ewropeaidd ac Ewrop Gymdeithasol – a’r goblygiadau canlyniadol i gymdogion a phartneriaid yr UE. Trefnir y digwyddiad hwn ar y cyd gan y Ganolfan Gwybodaeth Ewropeaidd a Chanolfan Llywodraethiant Cymru.

Bydd y panel yn cael ei gymedroli gan Frederico Rocha, Llyfrgellydd Gwybodaeth Ewropeaidd ym Mhrifysgol Caerdydd, ac mae’n cynnwys:

  • Susanne Oberhauser (Cyfarwyddwr, Swyddfa Gyswllt Senedd Ewrop, Dirprwyaeth yr UE yn y DU)
  • Derek Vaughan (Cynrychiolydd Llywodraeth Cymru ar Ewrop)
  • Dr Rachel Minto (Uwch Ddarlithydd Gwleidyddiaeth, Prifysgol Caerdydd)

Cynhelir y digwyddiad ddydd Mercher, 29 Mai 2024 o 17:30 tan 19:00 yn Ystafelloedd Pwyllgorau Adeilad Morgannwg, Prifysgol Caerdydd. Bydd y drysau'n agor am 17:00 pan fydd lluniaeth ar gael.

Gweld Cymru ac Etholiadau Senedd Ewrop 2024 ar Google Maps
Ystafelloedd pwyllgora 1 a 2
Glamorgan Building
Rhodfa’r Brenin Edward VII
Caerdydd
CF10 3WA

Rhannwch y digwyddiad hwn