Ewch i’r prif gynnwys

Cynhadledd Ymchwil yr Ysgol Peirianneg 2024

Calendar Dydd Mercher 12 Mehefin 2024, 08:00-Dydd Gwener 14 Mehefin 2024, 17:00

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

A photo of Centre for Student Life building with trees around

Bydd y gynhadledd hon yn arddangos y gwaith rhagorol sy'n cael ei wneud yn yr Ysgol Peirianneg, gan gynnig cyfleoedd rhwydweithio anffurfiol i'r holl staff ymchwil gweithredol y tu hwnt i weithgorau arferol.  Gwahoddir ymchwilwyr ar bob cam gyrfa, o PDRA i Athro, gymryd rhan ac anfon crynodeb i'w gyflwyno ar lafar neu ar ffurf poster (Cynhadledd ymchwil ENGIN ac ENGIN ymchwil cynhadledd templed 2024) .  Mae'r digwyddiad yn fwriadol gynhwysol o bob lefel gan hyrwyddo ymdeimlad cryf o gymuned ymchwil a chyfle i drawsffrwythloni syniadau, setiau sgiliau a chydweithio.

Trefnir y gynhadledd o amgylch y pum thema ganlynol, gan roi llwyfan i bawb gymryd rhan (Aelodau'r pwyllgor).

 • AI a Dysgu Dwfn
  Mae'r thema hon yn canolbwyntio ar gymhwyso deallusrwydd artiffisial a thechnegau dysgu peiriant mewn peirianneg. Mae enghreifftiau'n cynnwys defnyddio technegau AI ar gyfer rheolaeth ddeallus o systemau ynni a phrosesu delweddau i gynorthwyo gyda chynllunio radiotherapi.
 • Gefeilliaid Digidol
  Mae gefell ddigidol yn gynrychiolaeth rithwir o wrthrych neu system sy'n cael ei diweddaru â gwybodaeth amser real a'i defnyddio i arwain y broses o wneud penderfyniadau. Ymhlith y cymwysiadau mae gweithgynhyrchu smart, monitro cyflwr a rheoli adnoddau.
 • Sero Net
  Bydd y thema hon yn dwyn ynghyd ymchwil ar draws yr ystod gyfan o ddisgyblaethau peirianneg sy'n cyfrannu at leihau CO2 atmosfferig.
 • Peirianneg Bio-seiliedig
  Mae'r thema hon yn dwyn ynghyd yr holl bynciau peirianneg sy'n ymwneud â meddygaeth neu fioleg gyda'r nod cyffredin o wella ansawdd bywyd pobl. Mae enghreifftiau'n cynnwys synhwyro signalau biocemegol gan ddefnyddio ymbelydredd  microdon, concrit hunan-atgyweirio gan ddefnyddio bacteria a datblygu dyfeisiau newydd ar gyfer gweini cyffuriau.
 • Peirianneg y Dyfodol
  Technolegau o'r radd flaenaf ar gyfer systemau gyfathrebu diwifr y genhedlaeth nesaf, peirianneg systemau pŵer yn y dyfodol, a gwaith cyffrous arall nad yw'n cael ei gynnwys yn y pynciau uchod.

Cynhelir y gynhadledd yng Nghanolfan Bywyd y Myfyrwyr. Cynhelir arddangosfeydd a chyflwyniadau poster ar draws dau lawr yn ardal y cyntedd, tra bydd y sesiynau llafar yn cael eu cynnal yn Narlithfa Syr Stanley Thomas OBE.  Yn ogystal, gellir trefnu ystafelloedd cyfarfod ar gyfer trafodaeth grŵp trwy gydol y gynhadledd.

Bydd y gynhadledd hon yn rhoi llwyfan i chi weld, clywed a thrafod y datblygiadau peirianneg ac ymchwil ddiweddaraf yn yr Ysgol Peirianneg

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi ym mis Mehefin!

Narlithfa Syr Stanley Thomas OBE
Canolfan Bywyd Myfyrwyr
Plas y Parc
Caerdydd
CF10 3BB

Rhannwch y digwyddiad hwn


Digwyddiadau yn y gyfres hon

Research engagement and impact